open access

Vol 2, No 3 (2008)
Review paper
Published online: 2008-09-12
Get Citation

Wdrażanie ustawy o władzach umysłowych w codziennych decyzjach podejmowanych przez zespół interdyscyplinarny działający w hospicjum

Dominic MacManus, Zbigniew Zylicz
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(3):99-104.

open access

Vol 2, No 3 (2008)
Review articles
Published online: 2008-09-12

Abstract

W Wielkiej Brytanii wprowadzono w 2007 roku nową ustawę dającą pacjentom o wiele więcej możliwości podejmowania decyzji dotyczących leczenia i opieki, nawet jeżeli byłyby one niezgodne z opiniami personelu pielęgniarskiego i lekarskiego. Po wprowadzeniu tej ustawy, w celach szkoleniowych, postanowiono co tydzień w czasie zebrania zespołu wielodyscyplinarnego naświetlić bardziej szczegółowo sytuację jednego chorego. W artykule autorzy przedstawiają trzech pacjentów, o których dyskutowano w ten sposób. Omawiane problemy dotyczyły zdolności umysłowych chorej do podjęcia decyzji o pójściu do domu, zdolności chorego do zażądania zaprzestania żywienia i podawania leków dojelitowo oraz niezgody pacjentki na podawanie jej leków przeciwbólowych. Artykuł przedstawia tok dyskusji zespołu, a także podjęte decyzje i ich konsekwencje. Wydaje się, że nowa ustawa może się przyczynić do zwiększenia autonomii pacjentów, a także do zapobieżenia tzw. terapii uporczywej stosowanej wtedy, kiedy chory nie może albo nie ma prawa się tej terapii sprzeciwić.

Abstract

W Wielkiej Brytanii wprowadzono w 2007 roku nową ustawę dającą pacjentom o wiele więcej możliwości podejmowania decyzji dotyczących leczenia i opieki, nawet jeżeli byłyby one niezgodne z opiniami personelu pielęgniarskiego i lekarskiego. Po wprowadzeniu tej ustawy, w celach szkoleniowych, postanowiono co tydzień w czasie zebrania zespołu wielodyscyplinarnego naświetlić bardziej szczegółowo sytuację jednego chorego. W artykule autorzy przedstawiają trzech pacjentów, o których dyskutowano w ten sposób. Omawiane problemy dotyczyły zdolności umysłowych chorej do podjęcia decyzji o pójściu do domu, zdolności chorego do zażądania zaprzestania żywienia i podawania leków dojelitowo oraz niezgody pacjentki na podawanie jej leków przeciwbólowych. Artykuł przedstawia tok dyskusji zespołu, a także podjęte decyzje i ich konsekwencje. Wydaje się, że nowa ustawa może się przyczynić do zwiększenia autonomii pacjentów, a także do zapobieżenia tzw. terapii uporczywej stosowanej wtedy, kiedy chory nie może albo nie ma prawa się tej terapii sprzeciwić.
Get Citation

Keywords

opieka paliatywna; zespół wielodyscyplinarny; uporczywa terapia; władza umysłowa

About this article
Title

Wdrażanie ustawy o władzach umysłowych w codziennych decyzjach podejmowanych przez zespół interdyscyplinarny działający w hospicjum

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 2, No 3 (2008)

Article type

Review paper

Pages

99-104

Published online

2008-09-12

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(3):99-104.

Keywords

opieka paliatywna
zespół wielodyscyplinarny
uporczywa terapia
władza umysłowa

Authors

Dominic MacManus
Zbigniew Zylicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl