open access

Vol 2, No 3 (2008)
Review paper
Published online: 2008-09-12
Get Citation

Terapia uporczywa - szkic historyczny

Piotr Aszyk
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(3):86-90.

open access

Vol 2, No 3 (2008)
Review articles
Published online: 2008-09-12

Abstract

Problematyką etycznej oceny uporczywych form leczenia zajmowali się na przestrzeni wieków lekarze, prawodawcy, filozofowie i teologowie. Analizy historyczne wykazują, iż dwie tradycje, pierwsza związana z Hipokratesem, ojcem helleńskiej sztuki leczenia, druga z chrześcijańską refleksją nad zastosowaniami medycyny, przekazywały poprzez stulecia najbardziej żywotne w tym względzie idee.

Abstract

Problematyką etycznej oceny uporczywych form leczenia zajmowali się na przestrzeni wieków lekarze, prawodawcy, filozofowie i teologowie. Analizy historyczne wykazują, iż dwie tradycje, pierwsza związana z Hipokratesem, ojcem helleńskiej sztuki leczenia, druga z chrześcijańską refleksją nad zastosowaniami medycyny, przekazywały poprzez stulecia najbardziej żywotne w tym względzie idee.
Get Citation

Keywords

terapia uporczywa; Hipokrates; środki zwyczajne i nadzwyczajne; etyka

About this article
Title

Terapia uporczywa - szkic historyczny

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 2, No 3 (2008)

Article type

Review paper

Pages

86-90

Published online

2008-09-12

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(3):86-90.

Keywords

terapia uporczywa
Hipokrates
środki zwyczajne i nadzwyczajne
etyka

Authors

Piotr Aszyk

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl