open access

Vol 2, No 3 (2008)
Review paper
Published online: 2008-09-12
Get Citation

Rezygnacja z uporczywej terapii jako realizacja praw człowieka umierającego

Wojciech Bołoz
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(3):79-86.

open access

Vol 2, No 3 (2008)
Review articles
Published online: 2008-09-12

Abstract

Od 30 lat w Stanach Zjednoczonych i Europie trwa dyskusja na temat prawa chorego do „godnej śmierci”. Najczęściej podejmuje się w niej następujące zagadnienia: 1) Co oznacza określenie „godna śmierć”?; 2) Czy człowiek ma prawo do godnej śmierci, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie?; 3) Jak powinno być realizowane prawo do godnej śmierci? Pojęcie „godna śmierć” jest uwarunkowane założeniami antropologicznymi i bywa rozumiane jako eutanazja lub zgon z zachowaniem integralności osobowej i społecznej. Prawu do śmierci sprzyja zasada autonomii, ale sprzeciwia się mu nienaruszalny charakter prawa do życia, którego nie można się zrzec ani zostać go pozbawionym, również w chorobie terminalnej.
Chory terminalnie i umierający nie przestaje być człowiekiem, posiada on przynależną każdemu człowiekowi godność osobistą i wypływające z niej prawa ludzkie chroniące go w jego konkretnej sytuacji. Dlatego ma on prawo do niedyskryminacji, do autonomii i prawdy. Prawa człowieka umierającego gwarantują mu godne traktowanie w chorobie terminalnej i godne umieranie. Prawa te wymagają, aby umierającego traktować jako osobę aż do śmierci, dostarczać mu informacji o własnym zdrowiu i dopuścić do udziału w podejmowaniu decyzji, umożliwić mu odmowę terapii przedłużających proces umierania.

Abstract

Od 30 lat w Stanach Zjednoczonych i Europie trwa dyskusja na temat prawa chorego do „godnej śmierci”. Najczęściej podejmuje się w niej następujące zagadnienia: 1) Co oznacza określenie „godna śmierć”?; 2) Czy człowiek ma prawo do godnej śmierci, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie?; 3) Jak powinno być realizowane prawo do godnej śmierci? Pojęcie „godna śmierć” jest uwarunkowane założeniami antropologicznymi i bywa rozumiane jako eutanazja lub zgon z zachowaniem integralności osobowej i społecznej. Prawu do śmierci sprzyja zasada autonomii, ale sprzeciwia się mu nienaruszalny charakter prawa do życia, którego nie można się zrzec ani zostać go pozbawionym, również w chorobie terminalnej.
Chory terminalnie i umierający nie przestaje być człowiekiem, posiada on przynależną każdemu człowiekowi godność osobistą i wypływające z niej prawa ludzkie chroniące go w jego konkretnej sytuacji. Dlatego ma on prawo do niedyskryminacji, do autonomii i prawdy. Prawa człowieka umierającego gwarantują mu godne traktowanie w chorobie terminalnej i godne umieranie. Prawa te wymagają, aby umierającego traktować jako osobę aż do śmierci, dostarczać mu informacji o własnym zdrowiu i dopuścić do udziału w podejmowaniu decyzji, umożliwić mu odmowę terapii przedłużających proces umierania.
Get Citation

Keywords

choroba terminalna; uporczywa terapia; prawa umierających; godna śmierć

About this article
Title

Rezygnacja z uporczywej terapii jako realizacja praw człowieka umierającego

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 2, No 3 (2008)

Article type

Review paper

Pages

79-86

Published online

2008-09-12

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(3):79-86.

Keywords

choroba terminalna
uporczywa terapia
prawa umierających
godna śmierć

Authors

Wojciech Bołoz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl