open access

Vol 3, No 1 (2009)
Research paper
Published online: 2009-01-23
Get Citation

Trudności w opiece paliatywnej u chorych z rozpoznanym szpiczakiem mnogim

Michał Graczyk, Anna Pyszora, Małgorzata Krajnik
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2009;3(1):1-11.

open access

Vol 3, No 1 (2009)
Original articles
Published online: 2009-01-23

Abstract


Wstęp. W przypadku chorych na szpiczaka mnogiego opieka paliatywna obejmuje pacjentów nadal aktywnie leczonych onkologicznie oraz tych, u których odstąpiono od dalszego leczenia. Celem badania było ukazanie trudności, jakie mogą napotkać lekarze opieki paliatywnej i inne osoby opiekujące się pacjentami ze szpiczakiem mnogim.
Materiał i metody. Badanie objęło pacjentów pozostających pod opieką hospicjum domowego lub przebywających na oddziale opieki paliatywnej. Wykorzystano analizę retrospektywną - opartą na dokumentacji medycznej - lub też, w przypadku chorych nadal będących pod opieką, prowadzono obserwację prospektywną.
Wyniki. Do analizy włączono 4 chorych w trakcie chemioterapii oraz 2 chorych, u których odstąpiono od intensywnego leczenia onkologicznego. Wśród objawów dominowały dolegliwości o charakterze bólów kostnych. Często dołączały się objawy neurologiczne wtórne do złamań patologicznych kości lub ucisku spowodowanego bezpośrednio przez guz nowotworowy, a także te o charakterze neuropatii obwodowej. Występowała wtórna nefropatia (nerka szpiczakowa) oraz tendencja do hiperkalcemii. Obserwowano różne objawy zespołu nadmiernej lepkości (upośledzenie czynności narządów wewnętrznych - nerek, serca; krwawienia z dziąseł, nosa). Dodatkowo, prowadząc opiekę paliatywną nad chorymi, należało uwzględniać potrzebę zapobiegania oraz leczenia zaostrzeń choroby.
Wnioski. Postępowanie u chorych ze szpiczakiem mnogim stanowi szczególne wyzwanie w opiece paliatywnej ze względu na bardzo zmienny przebieg kliniczny, powtarzające się nawroty i remisje. Liczne objawy towarzyszące chorobie wymagają ciągłej kontroli, odpowiedniego leczenia oraz ukazują, że niezbędna jest jednoczesna opieka wielospecjalistyczna.

Abstract


Wstęp. W przypadku chorych na szpiczaka mnogiego opieka paliatywna obejmuje pacjentów nadal aktywnie leczonych onkologicznie oraz tych, u których odstąpiono od dalszego leczenia. Celem badania było ukazanie trudności, jakie mogą napotkać lekarze opieki paliatywnej i inne osoby opiekujące się pacjentami ze szpiczakiem mnogim.
Materiał i metody. Badanie objęło pacjentów pozostających pod opieką hospicjum domowego lub przebywających na oddziale opieki paliatywnej. Wykorzystano analizę retrospektywną - opartą na dokumentacji medycznej - lub też, w przypadku chorych nadal będących pod opieką, prowadzono obserwację prospektywną.
Wyniki. Do analizy włączono 4 chorych w trakcie chemioterapii oraz 2 chorych, u których odstąpiono od intensywnego leczenia onkologicznego. Wśród objawów dominowały dolegliwości o charakterze bólów kostnych. Często dołączały się objawy neurologiczne wtórne do złamań patologicznych kości lub ucisku spowodowanego bezpośrednio przez guz nowotworowy, a także te o charakterze neuropatii obwodowej. Występowała wtórna nefropatia (nerka szpiczakowa) oraz tendencja do hiperkalcemii. Obserwowano różne objawy zespołu nadmiernej lepkości (upośledzenie czynności narządów wewnętrznych - nerek, serca; krwawienia z dziąseł, nosa). Dodatkowo, prowadząc opiekę paliatywną nad chorymi, należało uwzględniać potrzebę zapobiegania oraz leczenia zaostrzeń choroby.
Wnioski. Postępowanie u chorych ze szpiczakiem mnogim stanowi szczególne wyzwanie w opiece paliatywnej ze względu na bardzo zmienny przebieg kliniczny, powtarzające się nawroty i remisje. Liczne objawy towarzyszące chorobie wymagają ciągłej kontroli, odpowiedniego leczenia oraz ukazują, że niezbędna jest jednoczesna opieka wielospecjalistyczna.
Get Citation

Keywords

szpiczak mnogi (szpiczak plazmocytowy); opieka paliatywna; chemioterapia; rehabilitacja

About this article
Title

Trudności w opiece paliatywnej u chorych z rozpoznanym szpiczakiem mnogim

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 3, No 1 (2009)

Article type

Research paper

Pages

1-11

Published online

2009-01-23

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2009;3(1):1-11.

Keywords

szpiczak mnogi (szpiczak plazmocytowy)
opieka paliatywna
chemioterapia
rehabilitacja

Authors

Michał Graczyk
Anna Pyszora
Małgorzata Krajnik

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl