open access

Vol 4, No 3 (2010)
Review paper
Published online: 2010-11-22
Get Citation

Wolontariat w opiece paliatywnej i hospicyjnej w Polsce - aspekty prawne

Leszek Pawłowski, Monika Lichodziejewska-Niemierko
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010;4(3):125-132.

open access

Vol 4, No 3 (2010)
Review articles
Published online: 2010-11-22

Abstract

Wolontariat jest zjawiskiem społecznym polegającym na dobrowolnym i nieodpłatnym wykonywaniu przez wolontariuszy świadczeń na rzecz uprawnionych organizacji. Organizacje te angażują wolontariuszy do różnych działań, wśród których można wyróżnić działania na rzecz placówek ochrony zdrowia oraz osób chorych i cierpiących.
W Polsce dynamiczny rozwój wolontariatu można zaobserwować zwłaszcza w hospicjach i innych placówkach opieki paliatywnej. Zatrudnieni tam wolontariusze biorą udział w opiece nad pacjentami oraz wykonują świadczenia poza sferą tej opieki.
Są wśród nich zarówno osoby posiadające szczególne kwalifikacje lub uprawnienia, jak i ludzie wykonujący zadania, dla których nie jest wymagane posiadanie specjalistycznego wykształcenia. Do wolontariatu w opiece paliatywnej znajdują zastosowanie zasady przewidziane w przepisach prawnych, a zwłaszcza w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010; 4, 3: 125-132

Abstract

Wolontariat jest zjawiskiem społecznym polegającym na dobrowolnym i nieodpłatnym wykonywaniu przez wolontariuszy świadczeń na rzecz uprawnionych organizacji. Organizacje te angażują wolontariuszy do różnych działań, wśród których można wyróżnić działania na rzecz placówek ochrony zdrowia oraz osób chorych i cierpiących.
W Polsce dynamiczny rozwój wolontariatu można zaobserwować zwłaszcza w hospicjach i innych placówkach opieki paliatywnej. Zatrudnieni tam wolontariusze biorą udział w opiece nad pacjentami oraz wykonują świadczenia poza sferą tej opieki.
Są wśród nich zarówno osoby posiadające szczególne kwalifikacje lub uprawnienia, jak i ludzie wykonujący zadania, dla których nie jest wymagane posiadanie specjalistycznego wykształcenia. Do wolontariatu w opiece paliatywnej znajdują zastosowanie zasady przewidziane w przepisach prawnych, a zwłaszcza w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010; 4, 3: 125-132
Get Citation

Keywords

wolontariat; wolontariusz; opieka paliatywna; hospicjum; prawo; organizacja opieki zdrowotnej

About this article
Title

Wolontariat w opiece paliatywnej i hospicyjnej w Polsce - aspekty prawne

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 4, No 3 (2010)

Article type

Review paper

Pages

125-132

Published online

2010-11-22

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010;4(3):125-132.

Keywords

wolontariat
wolontariusz
opieka paliatywna
hospicjum
prawo
organizacja opieki zdrowotnej

Authors

Leszek Pawłowski
Monika Lichodziejewska-Niemierko

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl