Tom 18, Nr 3 (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2024-01-23
Wyświetlenia strony 190
Wyświetlenia/pobrania artykułu 0
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Angioplastyka pnia lewej tętnicy wieńcowej z zastosowaniem techniki aterektomii rotacyjnej pod kontrolą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej w przebiegu zawału NSTEMI

Piotr Jemielita1, Maciej Południewski1, Paweł Kralisz1
Kardiol Inwazyjna 2023;18(3):143-147.

Streszczenie

Masywnie uwapnione zmiany w tętnicach wieńcowych stają się coraz większym wyzwaniem dla leczących je kardiologów zabiegowych. W pracy przedstawiono opis 89-letniej chorej z zawałem NSTEMI ze zwężonym pniem głównym lewej tętnicy wieńcowej (LTW). Po przeprowadzeniu pilnej konsultacji w ramach Kardiogrupy z dostępu promieniowego wykonano przezskórną angioplastykę pnia LTW. Uwapniona zmiana w pniu wymusiła zastosowanie aterektomii rotacyjnej, następnie inflacje cewnikiem niepodatnym, zakończone implantacją stentu uwalniającego lek antyproliferacyjny pod kontrolą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej. Cała procedura zakończyła się optymalnym wynikiem zabiegowym i sukcesem klinicznym.

Referencje

  1. Barbato E, Gallinoro E, Abdel-Wahab M, et al. Management strategies for heavily calcified coronary stenoses: an EAPCI clinical consensus statement in collaboration with the EURO4C-PCR group. Eur Heart J. 2023; 44(41): 4340–4356.
  2. NFZ o zdrowiu. Choroba niedokrwienna serca. (2020). Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia. https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/choroba-niedokrwienna-serca-sroda-z-profilaktyka-w-ow-nfz,576.html (10.10.2023).