Tom 18, Nr 2 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2023-09-28
Wyświetlenia strony 210
Wyświetlenia/pobrania artykułu 11
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Pacjent z zespołem kruchości przed zabiegiem kardiologicznym

Małgorzata Kupisz-Urbańska12, Piotr Jankowski23
Kardiol Inwazyjna 2023;18(2):86-92.

Streszczenie

Częstość występowania chorób układu krążenia istotnie wzrasta z wiekiem, a w wielu krajach rośnie jednocześnie liczba pacjentów starszych poddawanych zabiegom w zakresie serca i naczyń. Obciążenia związane z chorobami układu sercowo-naczyniowego mają istotne znaczenie kliniczne zwłaszcza u tych seniorów, u których współistnieją, tak zwane zespoły geriatryczne, wśród których za jeden z najważniejszych uznaje się obecnie zespół kruchości (FS, frailty syndrome). Zespół ten przyczynia się do nasilenia licznych działań niepożądanych między innymi powikłań okołozabiegowych, wydłużenia czasu hospitalizacji, a także utraty sprawności i samodzielności. Wczesna diagnostyka FS oraz wyodrębnienie grup wysokiego ryzyka stało się nie tylko przedmiotem badań naukowych, ale również ma istotne znaczenie w codziennej praktyce lekarskiej, zwłaszcza u chorych poddawanych zabiegom kardiologicznym. Wczesna identyfikacja tej populacji starszych pacjentów może przyczynić się do optymalizacji procesu diagnostycznego i podjętych form terapii. Celem publikacji jest przedstawienie zagadnień dotyczących diagnostyki zespołu kruchości, jego składowych oraz proponowanych algorytmów działania u pacjentów starszych z FS przed zabiegiem kardiologicznym.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Virani SS, Alonso A, Aparicio HJ, et al. American Heart Association Council on Epidemiology and Prevention Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart Disease and Stroke Statistics-2021 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2021; 143(8): e254–e743.
 2. Kupisz-Urbanska M, Jankowski P, Topór-Mądry R, et al. Survival in nonagenarians with acute myocardial infarction in 2014-2020: a nationwide analysis. Kardiol Pol. 2023; [ahead of print].
 3. Rodgers JL, Jones J, Bolleddu SI, et al. Cardiovascular Risks Associated with Gender and Aging. J Cardiovasc Dev Dis. 2019; 6(2).
 4. Buurman BM, Hoogerduijn JG, de Haan RJ, et al. Geriatric conditions in acutely hospitalized older patients: prevalence and one-year survival and functional decline. PLoS One. 2011; 6(11): e26951.
 5. Joyce E. Frailty in Advanced Heart Failure. Heart Fail Clin. 2016; 12(3): 363–374.
 6. Zão A, Magalhães S, Santos M. Frailty in cardiovascular disease: Screening tools. Rev Port Cardiol (Engl Ed). 2019; 38(2): 143–158.
 7. Schaap LA, van Schoor NM, Lips P, et al. Associations of Sarcopenia Definitions, and Their Components, With the Incidence of Recurrent Falling and Fractures: The Longitudinal Aging Study Amsterdam. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018; 73(9): 1199–1204.
 8. Dos Santos L, Cyrino ES, Antunes M, et al. Sarcopenia and physical independence in older adults: the independent and synergic role of muscle mass and muscle function. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2017; 8(2): 245–250.
 9. Murali-Krishnan R, Iqbal J, Rowe R, et al. Impact of frailty on outcomes after percutaneous coronary intervention: a prospective cohort study. Open Heart. 2015; 2(1): e000294.
 10. Proietti M, Romiti GF, Raparelli V, et al. Frailty prevalence and impact on outcomes in patients with atrial fibrillation: A systematic review and meta-analysis of 1,187,000 patients. Ageing Res Rev. 2022; 79: 101652.
 11. Eichler S, Salzwedel A, Harnath A, et al. Nutrition and mobility predict all-cause mortality in patients 12 months after transcatheter aortic valve implantation. Clin Res Cardiol. 2018; 107(4): 304–311.
 12. Assmann P, Kievit P, van der Wulp K, et al. Frailty is associated with delirium and mortality after transcatheter aortic valve implantation. Open Heart. 2016; 3(2): e000478.
 13. Wleklik M, Czapla M, Denfeld Q, et al. The how and why of assessing frailty syndrome in cardiac surgery. Adv Clin Exp Med. 2022; 31(10): 1061–1064.
 14. Morley JE, Malmstrom TK, Miller DK. A simple frailty questionnaire (FRAIL) predicts outcomes in middle aged African Americans. J Nutr Health Aging. 2012; 16(7): 601–608.
 15. Morley JE, Morley JE. Frailty and Sarcopenia: The New Geriatric Giants. Rev Invest Clin. 2016; 68(2): 59–67.
 16. Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J, et al. Writing Group for the European Working Group on Sarcopenia in Older People 2 (EWGSOP2), and the Extended Group for EWGSOP2. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. Age Ageing. 2019; 48(1): 16–31.
 17. Kupisz-Urbanska M, Marcinowska-Suchowierska E. Sarcopenia and frailty syndrome in older adults - diagnosis and treatment. Terapia. 2020; 6: 91–97.
 18. Malmstrom TK, Morley JE. Sarcopenia: The Target Population. J Frailty Aging. 2013; 2(1): 55–56.