Tom 18, Nr 1 (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2023-06-12
Wyświetlenia strony 333
Wyświetlenia/pobrania artykułu 24
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Interdyscyplinarne podejście do pacjentów poddawanych przezskórnym interwencjom wysokiego ryzyka

Monika Oleksiuk-Bójko1, Klaudia K. Mickiewicz1, Ewelina Rogalska1, Konrad Nowak2, Paweł Kralisz2, Bożena Sobkowicz1, Sławomir Dobrzycki2, Agnieszka Tycińska2
Kardiol Inwazyjna 2023;18(1):29-36.

Streszczenie

Opis przypadku dotyczy 69-letniej pacjentki z wielochorobowością (wywiad uogólnionej miażdżycy, stan po ostrym zespole wieńcowym, cukrzyca typu 2, napadowe migotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze oraz hiperlipidemia), która została przyjęta do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku z powodu obrzęku płuc.

W trakcie diagnostyki ustalono, iż obraz kliniczny niestabilności hemodynamicznej jest wyrazem zawału bez uniesienia odcinka ST u chorej z ciężko upośledzoną frakcją wyrzutową lewej komory do 8–12%.

Po standardowym wyprowadzeniu chorej z obrzęku płuc wykonano koronarografię, która uwidoczniła zaawansowaną, wielonaczyniową chorobę wieńcową, w tym krytyczne zwężenie gałęzi przedniej zstępującej oraz dużej, dominującej prawej tętnicy wieńcowej (PTW). W obu naczyniach w miejscach zwężenia były wyraźnie widoczne masywne zwapnienia. Przypadek pacjentki konsultowano w ramach posiedzenia Heart Team. Mając na uwadze znaczny stopień zaawansowania zmian w naczyniach wieńcowych, bardzo wysokie ryzyko zabiegu, liczne obciążenia chorobowe pacjentki, w tym ciężko upośledzoną funkcję skurczową lewej komory, chorą zdyskwalifikowano z leczenia kardiochirurgicznego. W zabezpieczeniu pompą Impella wykonano złożony zabieg przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PCI PTW z trzema stentami DES oraz GPZ i GD z dwoma stentami DES). W terapii zastosowano standardowe, skojarzone leczenie niewydolności serca oraz indywidualnie dobraną do profilu pacjentki potrójną terapię przeciwkrzepliwą. Kontrolne badanie echokardiograficzne przy wypisie wykazało poprawę funkcji skurczowej lewej komory serca do 29%. Pacjentka została wypisana do domu z zaleceniem kolejnej hospitalizacji w Klinice Kardiologii celem oceny klinicznej i ewentualnej kwalifikacji do implantacji kardiowertera-defibrylatora lub kardiowertera-defibrylatora z funkcją resynchronizacji. Wykonane podczas kontrolnej wizyty badanie echokardiograficzne wykazało jednak znaczną poprawę funkcji skurczowej lewej komory do 48%, w zawiązku z czym odstąpiono od kontrolnej koronarografii i implantacji urządzenia, utrzymując zaleconą przy wypisie farmakoterapię.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. World Health Organization. Cardiovascular diseases. https://www.who.int/health-topics/cardiovascular-diseases#tab=tab_1 (1.03.2023).
 2. Departament Analiz i Innowacji NFZ. NFZ o zdrowiu - Choroba niedokrwienna serca. https://ezdrowie.gov.pl/pobierz/nfz_o_zdrowiu_choroba_niedokrwienna_serca_v1 (1.03.2023).
 3. Tycińska A, Grygier M, Biegus J, et al. Mechanical circulatory support. An expert opinion of the Association of Intensive Cardiac Care and the Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society. Kardiol Pol. 2021; 79(12): 1399–1410.
 4. Collet JP, Thiele H, Barbato E, et al. ESC Scientific Document Group. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Eur Heart J. 2021; 42(14): 1289–1367.
 5. Słonka G, Hawranek M, Hrapkiewicz T, et al. PCI wysokiego ryzyka w przebiegu ostrej niedokrwiennej niewydolności serca na wsparciu ECMO oraz IABP. Kardiol Inwazyjna. 2017; 12(1): 21–26.
 6. Chieffo A, Dudek D, Hassager C, et al. Joint EAPCI/ACVC expert consensus document on percutaneous ventricular assist devices. EuroIntervention. 2021; 17(4): e274–e286.
 7. Iwańczyk S, Klotzka A, Skorupski W, et al. Impella-supported intracoronary lithotripsy of left main in-stent restenosis. Kardiol Pol. 2022; 80(3): 357–358.
 8. Januszek R, Pawlik A, Rzeszutko Ł, et al. Clinical outcomes in patients undergoing complex, high-risk percutaneous coronary intervention and haemodynamic support with intra-aortic balloon versus Impella pump: Real-life single-centre preliminary results. Kardiol Pol. 2022; 80(12): 1224–1231.
 9. Costa F, Klaveren Dv, James S, et al. Derivation and validation of the predicting bleeding complications in patients undergoing stent implantation and subsequent dual antiplatelet therapy (PRECISE-DAPT) score: a pooled analysis of individual-patient datasets from clinical trials. Lancet. 2017; 389(10073): 1025–1034.
 10. Steffel J, Collins R, Antz M, et al. Praktyczny przewodnik Europejskiego Stowarzyszenia Zaburzeń Rytmu Serca 2021 dotyczący stosowania doustnych leków przeciwkrzepliwych niebędących antagonistami witaminy K u pacjentów z migotaniem przedsionków. Kardiologia Polska. Zeszyty Edukacyjne. 2021; 6: 107–185.
 11. Wallentin L, Becker RC, Budaj A, et al. PLATO Investigators. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2009; 361(11): 1045–1057.