Tom 18, Nr 1 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2023-06-12
Wyświetlenia strony 1963
Wyświetlenia/pobrania artykułu 18
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Współczesna diagnostyka i postępowanie u pacjentów z zawałem serca bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych (MINOCA)

Patryk Buller1, Maciej Tyczyński2, Jacek Bil2
Kardiol Inwazyjna 2023;18(1):4-14.

Streszczenie

Zawał serca bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych (MINOCA) stanowi stosunkowo nowe zagadnienie. Chorzy z MINOCA nie prezentują objawów klinicznych różniących się od klasycznego MI. Aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST (NSTE-ACS) wskazują, aby rozpoznawać MINOCA bazując na kryteriach czwartej uniwersalnej definicji zawału serca bez współistniejących istotnych zmian w tętnicach wieńcowych. MINOCA stanowi 5–10% wszystkich przypadków ostrego MI i obejmuje liczne mechanizmy patofizjologiczne. W celu ustalenia ostatecznego rozpoznania zwykle konieczne jest wykonanie szeregu badań dodatkowych, jak wentrykulografia, echokardiografia, rezonans magnetyczny serca, IVUS/OCT, ocena mikrokrążenia wieńcowego, czy też próba prowokacyjna z acetylocholiną. Ponieważ postępowanie terapeutyczne różni się u pacjentów z MINOCA, określenie etiologii leżącej u podstaw jest kluczowe do wdrożenia właściwej, ukierunkowanej na przyczynę farmakoterapii.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Collet JP, Thiele H, Barbato E, et al. ESC Scientific Document Group, ESC Scientific Document Group, ESC Scientific Document Group, ESC Scientific Document Group. Questions and answers on workup diagnosis and risk stratification: a companion document of the 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Eur Heart J. 2021; 42(14): 1379–1386.
 2. Lindahl B, Baron T, Erlinge D, et al. Medical Therapy for Secondary Prevention and Long-Term Outcome in Patients With Myocardial Infarction With Nonobstructive Coronary Artery Disease. Circulation. 2017; 135(16): 1481–1489.
 3. Pizzi C, Xhyheri B, Costa GM, et al. Nonobstructive Versus Obstructive Coronary Artery Disease in Acute Coronary Syndrome: A Meta-Analysis. J Am Heart Assoc. 2016; 5(12).
 4. Pasupathy S, Air T, Dreyer RP, et al. Systematic review of patients presenting with suspected myocardial infarction and nonobstructive coronary arteries. Circulation. 2015; 131(10): 861–870.
 5. Gasior P, Desperak A, Gierlotka M, et al. Clinical Characteristics, Treatments, and Outcomes of Patients with Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries (MINOCA): Results from a Multicenter National Registry. J Clin Med. 2020; 9(9).
 6. Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S, et al. Task Force Members, ESC Committee for Practice Guidelines, Document Reviewers. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2013; 34(38): 2949–3003.
 7. Beltrame JF, Crea F, Kaski JC, et al. Coronary Vasomotion Disorders International Study Group (COVADIS). International standardization of diagnostic criteria for vasospastic angina. Eur Heart J. 2017; 38(33): 2565–2568.
 8. Ong P, Camici PG, Beltrame JF, et al. Coronary Vasomotion Disorders International Study Group (COVADIS). International standardization of diagnostic criteria for microvascular angina. Int J Cardiol. 2018; 250: 16–20.
 9. Kunadian V, Chieffo A, Camici PG, et al. An EAPCI Expert Consensus Document on Ischaemia with Non-Obstructive Coronary Arteries in Collaboration with European Society of Cardiology Working Group on Coronary Pathophysiology & Microcirculation Endorsed by Coronary Vasomotor Disorders International Study Group. Eur Heart J. 2020; 41(37): 3504–3520.
 10. Seitz A, Martínez Pereyra V, Sechtem U, et al. Update on coronary artery spasm 2022 - A narrative review. Int J Cardiol. 2022; 359: 1–6.
 11. Picard F, Sayah N, Spagnoli V, et al. Vasospastic angina: A literature review of current evidence. Arch Cardiovasc Dis. 2019; 112(1): 44–55.
 12. Matta A, Bouisset F, Lhermusier T, et al. Coronary Artery Spasm: New Insights. J Interv Cardiol. 2020; 2020: 5894586.
 13. Pahimi N, Rasool AH, Sanip Z, et al. An Evaluation of the Role of Oxidative Stress in Non-Obstructive Coronary Artery Disease. J Cardiovasc Dev Dis. 2022; 9(2).
 14. Bil J, Pietraszek N, Pawlowski T, et al. Advances in Mechanisms and Treatment Options of MINOCA Caused by Vasospasm or Microcirculation Dysfunction. Curr Pharm Des. 2018; 24(4): 517–531.
 15. Labazi H, Trask AJ. Coronary microvascular disease as an early culprit in the pathophysiology of diabetes and metabolic syndrome. Pharmacol Res. 2017; 123: 114–121.
 16. Crea F, Camici PG, Bairey Merz CN, et al. Coronary microvascular dysfunction. N Engl J Med. 2007; 356(8): 830–840.
 17. Vancheri F, Longo G, Vancheri S, et al. Coronary Microvascular Dysfunction. J Clin Med. 2020; 9(9).
 18. Taqueti VR, Di Carli MF. Coronary Microvascular Disease Pathogenic Mechanisms and Therapeutic Options: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2018; 72(21): 2625–2641.
 19. Ortega-Paz L, Galli M, Capodanno D, et al. The Role of Antiplatelet Therapy in Patients With MINOCA. Front Cardiovasc Med. 2021; 8: 821297.
 20. Lindahl B, Baron T, Albertucci M, et al. Myocardial infarction with non-obstructive coronary artery disease. EuroIntervention. 2021; 17(11): e875–e887.
 21. Chieffo A, Paradies V, Beneduce A, Escaned J. Ischemia and myocardial infarction without obstructive coronary artery disease. The PCR EAPCI Textbook II (Part III) 2022.
 22. Cooper LT. Myocarditis. N Engl J Med. 2009; 360(15): 1526–1538.
 23. Tschöpe C, Cooper LT, Torre-Amione G, et al. Management of Myocarditis-Related Cardiomyopathy in Adults. Circ Res. 2019; 124(11): 1568–1583.
 24. Ghadri JR, Wittstein IS, Prasad A, et al. International Expert Consensus Document on Takotsubo Syndrome (Part I): Clinical Characteristics, Diagnostic Criteria, and Pathophysiology. Eur Heart J. 2018; 39(22): 2032–2046.
 25. Konstantinides SV, Meyer G. The 2019 ESC Guidelines on the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism. Eur Heart J. 2019; 40(42): 3453–3455.
 26. Erbel R, Aboyans V, Boileau C, et al. Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw rozpoznawania i leczenia chorób aorty. [2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases]. Kardiol Pol. 2014; 72(12): 1169–1252.
 27. Musher DM, Abers MS, Corrales-Medina VF, et al. Acute Infection and Myocardial Infarction. N Engl J Med. 2019; 380(2): 171–176.
 28. Casolo G, Gabrielli D, Colivicchi F, et al. ANMCO POSITION PAPER: Prognostic and therapeutic relevance of non-obstructive coronary atherosclerosis. Eur Heart J Suppl. 2021; 23(Suppl C): C164–C175.
 29. Dastidar AG, Baritussio A, De Garate E, et al. Prognostic Role of CMR and Conventional Risk Factors in Myocardial Infarction With Nonobstructed Coronary Arteries. JACC Cardiovasc Imaging. 2019; 12(10): 1973–1982.
 30. Neumann FJ, Sousa-Uva M, Ahlsson A, et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. EuroIntervention. 2019; 14(14): 1435–1534.
 31. Bil J, MoŻeŃska O, Segiet-ŚwiĘcicka A, et al. Revisiting the use of the provocative acetylcholine test in patients with chest pain and nonobstructive coronary arteries: A five-year follow-up of the AChPOL registry, with special focus on patients with MINOCA. Transl Res. 2021; 231: 64–75.
 32. Bil J, Pawlowski T, Gil RJ. Coronary spasm revascularized with a bioresorbable vascular scaffold. Coron Artery Dis. 2015; 26(7): 634–636.
 33. Bil J, Tyczyński M, Modzelewski P, et al. Acetylcholine provocation test with resting full-cycle ratio, coronary flow reserve, and index of microcirculatory resistance give definite answers and improve health-related quality of life. Kardiol Pol. 2020; 78(12): 1291–1292.
 34. Bulluck H, Foin N, Tan JW, et al. Invasive Assessment of the Coronary Microcirculation in Reperfused ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction Patients: Where Do We Stand? Circ Cardiovasc Interv. 2017; 10(3).
 35. Pietraszek N, Możeńska O, Bil J. Inwazyjna ocena mikrokrążenia wieńcowego u pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST. Kardiologia Inwazyjna. 2017; 12(4): 18–24.
 36. Gibson CM, Cannon CP, Daley WL, et al. TIMI frame count: a quantitative method of assessing coronary artery flow. Circulation. 1996; 93(5): 879–888.
 37. Horszczaruk GJ, Kochman J, Gil R. Opolski DDiG: Angiograficzna ocena przepływu wieńcowego - czy wystarczy tylko. Folia Cardiologica. 2002; 9(4): 293–301.
 38. Gori T, Damaske A, Muxel S, et al. Endothelial function and hemorheological parameters modulate coronary blood flow in patients without significant coronary artery disease. Clin Hemorheol Microcirc. 2012; 52(2-4): 255–266.
 39. Bil J, Pietraszek N, Gil RJ, et al. Complete Blood Count-Derived Indices as Prognostic Factors of 5-Year Outcomes in Patients With Confirmed Coronary Microvascular Spasm. Front Cardiovasc Med. 2022; 9: 933374.
 40. Bil J, Kern A, Bujak K, et al. Clinical characteristics and 12-month outcomes in MINOCA patients before and during the COVID-19 pandemic. Pol Arch Intern Med. 2023 [Epub ahead of print].
 41. Bil J, Buller P, Gil R, et al. Acute Complications in Patients with Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries: A Systematic Review with Special Focus on Mechanical Complications. Reviews in Cardiovascular Medicine. 2022; 23(12): 393.