Tom 17, Nr 3 (2022)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2022-12-02
Wyświetlenia strony 475
Wyświetlenia/pobrania artykułu 10
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Innowacje w kardiologii inwazyjnej, październik 2022

Adam Janas1, Łukasz Konarski1, Aleksandra Kolarczyk-Haczyk1, Krzysztof Milewski1
Kardiol Inwazyjna 2022;17(3):121-124.

Streszczenie

W najnowszych innowacjach opisujemy skuteczność zastosowania inhibitora PCSK-9 u pacjentów z zawałem z uniesieniem odcinka ST oraz przedstawiamy bezpieczeństwo wykonania litotrypsji wieńcowej w nierozprężonym stencie. Przybliżamy wyniki badania oceniającego alkalizację moczu jako zapobieganie pokontrastowej niewydolności nerek oraz opisujemy porównanie rotablacji z zastosowaniem balonów w przypadku ciężkich zwapnień. Przedstawiamy świeże wyniki badania RADIANCE II dotyczące leczenia niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego przy użyciu denerwacji tętnic nerkowych. Opisujemy również rezultaty denerwacji tętnicy płucnej w przypadku tętniczego nadciśnienia płucnego. Przedstawiamy możliwość leczenia interwencyjnego zatorowości płucnej przy użyciu systemu FlowTriever. Przybliżamy również opis przypadku, na przykładzie którego pokazano jak uniknąć stentowania w przypadku powikłań przy zastosowaniu dostępu pachowego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Mehta SR, Pare G, Lonn EM, et al. Effects of routine early treatment with PCSK-9 inhibitor in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention for ST-segment elevation myocardial infarction: a randomized, double-blind, sham-controlled trial. EuroIntervention. 2022; 18: e–e.
  2. Tovar Forero MN, Sardella G, Salvi N, et al. Coronary lithotripsy for the treatment of underexpanded stents: the international & multicentre CRUNCH registry. EuroIntervention. 2022; 18(7): 574–581.
  3. Lombardi M, Molisana M, Genovesi E, et al. Urine alkalinisation to prevent contrast-induced acute kidney injury: the prospective, randomised, controlled, open-label TEATE trial. EuroIntervention. 2022; 18(7): 562–573.
  4. Rheude T, Fitzgerald S, Allali A, et al. Rotational atherectomy or balloon-based techniques to prepare severely calcified coronary lesions. JACC Cardiovasc Interv. 2022; 15(18): 1864–1874.
  5. ndovascular Ultrasound Renal Denervation to Treat Uncontrolled Hypertension: Primary Results of the Randomized, Sham-Controlled RADIANCE II Pivotal Trial. https://www.tctmd.com/slide/endovascular-ultrasound-renal-denervation-treat-uncontrolled-hypertension-primary-results (1.10.2022).
  6. Zhang H, Wei Y, Zhang C, et al. Pulmonary artery denervation for pulmonary arterial hypertension: a sham-controlled randomized trial. JACC Cardiovasc Interv. 2022 [Epub ahead of print]: S1936–8798(22)01754-X.
  7. Toma C, Jaber WA, Weinberg MD, et al. Acute outcomes for the full US cohort of the FLASH mechanical thrombectomy registry in pulmonary embolism. EuroIntervention. 2022; Ahead of Print.
  8. Sacha J, Krawczyk K, Brzeziński Z, et al. Simple method how to avoid stenting in complicated percutaneous transaxillary access. JACC Cardiovasc Interv. 2022; 15(18): e201–e202.