Tom 17, Nr 3 (2022)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2022-12-02
Wyświetlenia strony 517
Wyświetlenia/pobrania artykułu 12
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

PacePress® — nowa forma opatrunku uciskowego stosowanego po zabiegach implantacji CIED

Marta Makuch, Michał Sosnowski1
Kardiol Inwazyjna 2022;17(3):116-120.

Streszczenie

Rozwój technologii medycznych zawsze powinien opierać się na realnych potrzebach lekarzy lub pacjentów. Szukając niezaadresowanych problemów w obszarze kardiologii, polska spółka medyczna Medinice S.A. zaobserwowała brak współczesnych rozwiązań umożliwiających niwelowanie pooperacyjnych powikłań po wszczepieniach stymulatorów i kardiowerterów. Takim zabiegom w około 5% towarzyszy powikłanie w postaci krwiaka loży. Rozwiązania dotychczas stosowane w medycynie nie są wystarczające, by ochronić pacjentów przed ewentualnym ryzykiem zakażenia i tym samym koniecznością reoperacji. Chcąc zniwelować powikłania związane z tym problemem, spółka pracuje nad pierwszym na świecie sterowanym elektronicznie opatrunkiem uciskowym. Pacepress®, gdyż to o nim jest mowa, poprzez właściwie dobraną siłę ucisku może mieć istotną rolę w zapobieganiu powikłaniom krwotocznym po zabiegach z zakresu elektroterapii, a tym samym istotnie zwiększać bezpieczeństwo zabiegów z zakresu implantacji kardiologicznych urządzeń wszczepialnych (CIEDs, cardiac implantable electronic devices) oraz przyspieszać gojenie rany. Wynalazek jest aktualnie w fazie badań klinicznych mających na celu porównanie bezpieczeństwa i skuteczności PacePress® w porównaniu do leczenia standardowego używanego w prewencji powikłań krwotocznych i zakażeń loży.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Mond HG, Proclemer A. The 11th world survey of cardiac pacing and implantable cardioverter-defibrillators: calendar year 2009--a World Society of Arrhythmia's project. Pacing Clin Electrophysiol. 2011; 34(8): 1013–1027.
 2. Kiviniemi MS, Pirnes MA, Eranen HJ, et al. Complications related to permanent pacemaker therapy. Pacing Clin Electrophysiol. 1999; 22(5): 711–720.
 3. Jamula E, Douketis JD, Schulman S. Perioperative anticoagulation in patients having implantation of a cardiac pacemaker or defibrillator: a systematic review and practical management guide. J Thromb Haemost. 2008; 6(10): 1615–1621.
 4. Guyatt GH, Akl EA, Crowther M, et al. American College of Chest Physicians Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis Panel. Executive summary: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: american college of chest physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2012; 141(2 Suppl): 7S–747S.
 5. Nielsen JC, Thomsen PE, Højberg S, et al. DANPACE Investigators. A comparison of single-lead atrial pacing with dual-chamber pacing in sick sinus syndrome. Eur Heart J. 2011; 32(6): 686–696.
 6. Tang ASL, Wells GA, Talajic M, et al. Resynchronization-Defibrillation for Ambulatory Heart Failure Trial Investigators. Cardiac-resynchronization therapy for mild-to-moderate heart failure. N Engl J Med. 2010; 363(25): 2385–2395.
 7. Sticherling C, Marin F, Birnie D, et al. Antithrombotic management in patients undergoing electrophysiological procedures: a European Heart Rhythm Association (EHRA) position document endorsed by the ESC Working Group Thrombosis, Heart Rhythm Society (HRS), and Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS). Europace. 2015; 17(8): 1197–1214.
 8. Wiegand UKH, LeJeune D, Boguschewski F, et al. Pocket hematoma after pacemaker or implantable cardioverter defibrillator surgery: influence of patient morbidity, operation strategy, and perioperative antiplatelet/anticoagulation therapy. Chest. 2004; 126(4): 1177–1186.
 9. Birnie DH, Healey JS, Wells GA, et al. BRUISE CONTROL Investigators. Pacemaker or defibrillator surgery without interruption of anticoagulation. N Engl J Med. 2013; 368(22): 2084–2093.
 10. Uslan DZ, Gleva MJ, Warren DK, et al. Cardiovascular implantable electronic device replacement infections and prevention: results from the REPLACE Registry. Pacing Clin Electrophysiol. 2012; 35(1): 81–87.
 11. Essebag V, Verma A, Healey JS, et al. BRUISE CONTROL Investigators. Clinically significant pocket hematoma increases long-term risk of device infection: BRUISE CONTROL INFECTION study. J Am Coll Cardiol. 2016; 67(11): 1300–1308.
 12. Giofrè F, Ferrari P, Leidi C, et al. External closed-circuit cooling system for management of patients after device implantation: A feasibility study. Int J Cardiol. 2017; 241: 235–237.
 13. Borleffs CJ, Thijssen J, de Bie MK, et al. Recurrent implantable cardioverter-defibrillator replacement is associated with an increasing risk of pocket-related complications. Pacing Clin Electrophysiol. 2010; 33(8): 1013–1019.
 14. Tompkins C, Cheng A, Dalal D, et al. Dual antiplatelet therapy and heparin "bridging" significantly increase the risk of bleeding complications after pacemaker or implantable cardioverter-defibrillator device implantation. J Am Coll Cardiol. 2010; 55(21): 2376–2382.
 15. Sławek-Szmyt S, Araszkiewicz A, Grygier M, et al. PACE DRAP: a simple score for predicting significant bleeding complications after cardiac implantable electronic device surgery. Pol Arch Intern Med. 2020; 130(3): 206–215.
 16. Global Pacemaker Market Report 2022, By Type (Implantable v/s External), By Technology (Dual Chamber, Single Chamber, Biventricular Chamber), By Product Type, By Applications, By End User, By Region, Competition, Forecast & Opportunities, 2017-2027.
 17. Scherer R. Package 'samplesize'. 2016. https://cran.r-project.org/web/packages/samplesize/samplesize.pdf (1.08.2022).