Tom 17, Nr 2 (2022)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2022-09-02
Wyświetlenia strony 646
Wyświetlenia/pobrania artykułu 15
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Lewozymendan w terapii ostrych zespołów wieńcowych powikłanych ostrą niewydolnością serca

Tomasz Figatowski1, Agnieszka Mickiewicz1, Miłosz Jaguszewski1
Kardiol Inwazyjna 2022;17(2):66-69.

Streszczenie

Lewozymendan, jako inodylatator zwiększa kurczliwość mięśnia sercowego, frakcję wyrzutową lewej komory (LVEF) oraz wskaźnik sercowy (CI), jednocześnie powodując wazodylatację, co skutkuje obniżeniem obciążenia wstępnego i następczego serca z poprawą przepływu wieńcowego. Mechanizm działania lewozymendanu, w przeciwieństwie do innych leków inotropowych oraz wazopresorów, sprawia, że nie wzrasta zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. Dodatkowo lek ten zmniejsza obszar ogłuszonego mięśnia sercowego w zawale,
co świadczy o jego kardioprotekcyjnym działaniu. Biorąc pod uwagę spektrum działania lewozymendanu, wydaje się, że szczególną grupą pacjentów odnoszących korzyść z terapii tym lekiem są pacjenci z ostrym zespołem wieńcowym powikłanym ostrą niewydolnością serca z obrzękiem płuc oraz pacjenci przewlekle przyjmujący beta-blokery. Jednakże w tym szczególnym aspekcie klinicznym brakuje dużych, randomizowanych badań klinicznych porównujących lewozymendan ze standardową farmakoterapią zapewniającą wsparcie inotropowe pod względem przeżycia zarówno krótko-, jak i długoterminowego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Jaguszewski MJ, Gasecka A, Targonski R, et al. Efficacy and safety of levosimendan and dobutamine in heart failure: A systematic review and meta-analysis. Cardiol J. 2021; 28(3): 492–493.
 2. Trambaiolo P, Bertini P, Borrelli N, et al. Evaluation of ventriculo-arterial coupling in ST elevation myocardial infarction with left ventricular dysfunction treated with levosimendan. Int J Cardiol. 2019; 288: 1–4.
 3. Harjola VP, Giannakoulas G, von Lewinski D, et al. Use of levosimendan in acute heart failure. Eur Heart J Suppl. 2018; 20(Suppl I): I2–II10.
 4. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. ESC Scientific Document Group. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021; 42(36): 3599–3726.
 5. Nieminen MS, Buerke M, Cohen-Solál A, et al. The role of levosimendan in acute heart failure complicating acute coronary syndrome: A review and expert consensus opinion. Int J Cardiol. 2016; 218: 150–157.
 6. García-González MJ, Domínguez-Rodríguez A, Ferrer-Hita JJ, et al. Cardiogenic shock after primary percutaneous coronary intervention: Effects of levosimendan compared with dobutamine on haemodynamics. Eur J Heart Fail. 2006; 8(7): 723–728.
 7. Ghadri JR, Wittstein IS, Prasad A, et al. International expert consensus document on Takotsubo syndrome (part II): diagnostic workup, outcome, and management. Eur Heart J. 2018; 39(22): 2047–2062.
 8. Jaguszewski MJ, Gasecka A, Hering D, et al. Levosimendan improves the acute course of Takotsubo syndrome: a pooled analysis. ESC Heart Fail. 2021; 8(5): 4360–4363.
 9. Shang G, Yang X, Song D, et al. Effects of levosimendan on patients with heart failure complicating acute coronary syndrome: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Cardiovasc Drugs. 2017; 17(6): 453–463.
 10. Moiseyev VS, Põder P, Andrejevs N, et al. RUSSLAN Study Investigators. Safety and efficacy of a novel calcium sensitizer, levosimendan, in patients with left ventricular failure due to an acute myocardial infarction. A randomized, placebo-controlled, double-blind study (RUSSLAN). Eur Heart J. 2002; 23(18): 1422–1432.
 11. Sonntag S, Sundberg S, Lehtonen LA, et al. The calcium sensitizer levosimendan improves the function of stunned myocardium after percutaneous transluminal coronary angioplasty in acute myocardial ischemia. J Am Coll Cardiol. 2004; 43(12): 2177–2182.
 12. De Luca L, Proietti P, Celotto A, et al. Levosimendan improves hemodynamics and coronary flow reserve after percutaneous coronary intervention in patients with acute myocardial infarction and left ventricular dysfunction. Am Heart J. 2005; 150(3): 563–568.
 13. Russ MA, Prondzinsky R, Carter JM, et al. Hemodynamic improvement following levosimendan treatment in patients with acute myocardial infarction and cardiogenic shock. Crit Care Med. 2007; 35(12): 2732–2739.
 14. Samimi-Fard S, García-González MJ, Domínguez-Rodríguez A, et al. Effects of levosimendan versus dobutamine on long-term survival of patients with cardiogenic shock after primary coronary angioplasty. Int J Cardiol. 2008; 127(2): 284–287.
 15. Husebye T, Eritsland J, Müller C, et al. Levosimendan in acute heart failure following primary percutaneous coronary intervention-treated acute ST-elevation myocardial infarction. Results from the LEAF trial: a randomized, placebo-controlled study. Eur J Heart Fail. 2013; 15(5): 565–572.
 16. Ghadri JR, Wittstein IS, Prasad A, et al. International expert consensus document on Takotsubo syndrome (part I): clinical characteristics, diagnostic criteria, and pathophysiology. Eur Heart J. 2018; 39(22): 2032–2046.
 17. Ansari U, El-Battrawy I, Fastner C, et al. Clinical outcomes associated with catecholamine use in patients diagnosed with Takotsubo cardiomyopathy. BMC Cardiovasc Disord. 2018; 18(1): 54.
 18. Jaguszewski MJ, Gasecka A, Hering D, et al. Levosimendan or dobutamine in patients with low cardiac output syndrome: Results from meta-analysis. Int J Cardiol. 2021; 333(3): 145–493.