Tom 6, Nr 2 (2011)
Krótkie doniesienie naukowe
Opublikowany online: 2011-12-01
Wyświetlenia strony 375
Wyświetlenia/pobrania artykułu 0
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Exposé nowego przewodniczącego Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Dariusz Dudek
Kardiol Inwazyjna 2011;6(2):3-5.

Streszczenie

Brak