Tom 17, Nr 1 (2022)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2022-06-15
Wyświetlenia strony 1210
Wyświetlenia/pobrania artykułu 17
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Sztuczna inteligencja w służbie kardiologii inwazyjnej

Grzegorz Heba1, Łukasz Rzeszutko1, Marcin Wizimirski1, Stanisław Bartuś1
Kardiol Inwazyjna 2022;17(1):24-30.

Streszczenie

Zwapnienia w naczyniach wieńcowych zwiększają istotnie złożoność zabiegów angioplastyki wieńcowej. Zwapniałe zmiany miażdżycowe niepodatne na inflację cewnikami balonowymi stanowią wyzwanie dla kardiologii interwencyjnej w związku z dużym ryzykiem zabiegowym oraz suboptymalnymi wynikami angiograficznymi skutkującymi gorszymi wynikami odległymi. Optyczna tomografia koherencyjna (OCT) stosuje światło z zakresu bliskiej podczerwieni do tworzenia obrazów o wysokiej rozdzielczości zarówno światła, jak i ściany naczynia wieńcowego. OCT pozwala na zautomatyzowane, dokładne pomiary umożliwiające wymiarowanie naczynia wieńcowego oraz optymalizację implantacji stentów w trakcie zabiegów PCI. Wykazano, że użycie OCT wiąże się z polepszeniem odległych wyników klinicznych. Przedstawiamy przypadek pacjenta, u którego wykonano zabieg PCI pod kontrolą OCT w zakresie pnia głównego oraz gałęzi zstępującej lewej tętnicy wieńcowej w obrębie zmiany nie poddającej się poszerzeniu cewnikami balonowymi (wysokociśnieniowymi oraz tnącymi), a także zastosowaniu rotablacji wieńcowej. Zastosowanie obrazowania wewnątrzwieńcowego OCT zmieniło początkową strategię zabiegu. Użycie wewnątrzwieńcowej litotrypsji (IVL) pozwoliło na modyfikację uwapnionej zmiany miażdżycowej, co pozwoliło uzyskać optymalne rozprężenie stentów i dobry wynik bezpośredni zabiegu. System hemodynamicznego wspomagania krążenia Impella CP zastosowany podczas PCI pozwolił na bezpieczne przeprowadzenie złożonej procedury, pomimo znacznie obniżonej frakcji wyrzutowej lewej komory. Uzyskano dobry wynik bezpośredni zabiegu PCI, a przebieg wewnątrzszpitalny był niepowikłany.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Xu Y, Mintz GS, Tam A, et al. Prevalence, distribution, predictors, and outcomes of patients with calcified nodules in native coronary arteries: a 3-vessel intravascular ultrasound analysis from Providing Regional Observations to Study Predictors of Events in the Coronary Tree (PROSPECT). Circulation. 2012; 126(5): 537–545.
  2. Ali Z, Brinton T, Hill J, et al. Optical coherence tomography characterization of coronary lithoplasty for treatment of calcified lesions. JACC: Cardiovascular Imaging. 2017; 10(8): 897–906.
  3. Bezerra HG, Attizzani GF, Sirbu V, et al. Optical coherence tomography versus intravascular ultrasound to evaluate coronary artery disease and percutaneous coronary intervention. JACC Cardiovasc Interv. 2013; 6(3): 228–236.
  4. Felekos I, Karamasis GV, Pavlidis AN. When everything else fails: High-pressure balloon for undilatable lesions. Cardiovasc Revasc Med. 2018; 19(3 Pt A): 306–313.
  5. Raja Y, Routledge HC, Doshi SN. A noncompliant, high pressure balloon to manage undilatable coronary lesions. Catheter Cardiovasc Interv. 2010; 75(7): 1067–1073.
  6. Vaquerizo B, Serra A, Miranda F, et al. Aggressive plaque modification with rotational atherectomy and/or cutting balloon before drug-eluting stent implantation for the treatment of calcified coronary lesions. J Interv Cardiol. 2010; 23(3): 240–248.
  7. Januszek R, Siudak Z, Dziewierz A, et al. Predictors of in-hospital effectiveness and complications of rotational atherectomy (from the ORPKI Polish National Registry 2014-2016). Catheter Cardiovasc Interv. 2018; 92(4): E278–E287.
  8. Tomey MI, Kini AS, Sharma SK. Current status of rotational atherectomy. JACC Cardiovasc Interv. 2014; 7(4): 345–353.
  9. Ogden JA, Tóth-Kischkat A, Schultheiss R. Principles of shock wave therapy. Clin Orthop Relat Res. 2001(387): 8–17.
  10. Ali ZA, Brinton TJ, Hill JM, et al. Optical coherence tomography characterization of coronary lithoplasty for treatment of calcified lesions: first description. JACC Cardiovasc Imaging. 2017; 10(8): 897–906.