Tom 16, Nr 4 (2021)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2022-03-23
Wyświetlenia strony 13837
Wyświetlenia/pobrania artykułu 37
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Inklisiran – rewolucja w leczeniu hipercholesterolemii?

Agnieszka Mickiewicz1, Joanna Marlęga-Linert1, Marcin Fijałkowski1, Filip Szymański2, Krzysztof J. Filipiak3, Marcin Gruchała1
Kardiol Inwazyjna 2021;16(4):150-154.

Streszczenie

Obniżanie stężenia LDL-C jest niezwykle istotnym elementem prewencji miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej, która stanowi główną przyczynę zgonów na świecie. Pomimo szeroko dostępnych efektywnych leków hipolipemizujących cele leczenia są rzadko osiągane. Powodem tego jest inercja terapeutyczna, niechęć pacjenta do statyn oraz niska adherencja. Przełom w terapii hipolipemizującej mogą stanowić leki będące syntetycznymi siRNA. Jeden z siRNA, inklisiran interferuje z mRNA białka PCSK9 zwiększając ilość receptorów dla LDL-C na powierzchni wątroby. Wyniki badań ORION wykazały, że obniża długotrwale stężenie LDL-C o około 50% przy bardzo dobrym profilu bezpieczeństwa. Schemat dawkowania raz na 6 miesięcy w terapii podtrzymującej oraz podanie podskórnie w iniekcji wyłącznie przez personel medyczny dają nadzieję na znaczną poprawę adherencji. Toczące się badanie VICTORION ma na celu potwierdzenie skuteczności inklisiranu w zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym. Aktualne rekomendacje polskich grup eksperckich wskazują, iż można rozważyć zastosowanie inklisiranu u pacjentów z FH i ASCVD nieosiągających celu terapii, pomimo maksymalnej terapii statyną z ezetimibem oraz u osób nie tolerujących statyn. Ciekawym i godnym uwagi wskazaniem jest możliwość włączenia tego leku u osób bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, którzy nie przestrzegają zaleconego leczenia hipolipemizującego lub nie wyrażają zgody na to leczenie. Inklisiran może też znaleźć zastosowanie u pacjentów ekstremalnie wysokiego ryzyka wymagających jeszcze niższych celów dla LDL-C: po co najmniej 2 incydentach sercowo-naczyniowych w ciągu 2 lat, z wielopoziomową miażdżycą czy wielonaczyniową chorobą wieńcową.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Banach M. Wytyczne PTL/KLRWP/PTK/ PTDL/PTD/PTNT diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce 2021. Lekarz POZ Suplement. 2021; 1.
 2. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. ESC Scientific Document Group. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020; 41(1): 111–188.
 3. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, et al. ESC National Cardiac Societies, ESC Scientific Document Group. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021; 42(34): 3227–3337.
 4. Szymański F, Mickiewicz A, Dzida G, et al. Leczenie dyslipidemii w Polsce — interdyscyplinarne stanowisko grupy ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. IV Deklaracja Sopocka. Choroby Serca i Naczyń. 2021; 18(3): 95–120.
 5. Szymański FM, Mickiewicz A, Dzida G, et al. Management of dyslipidemia in Poland. Interdisciplinary Expert Position Statement endorsed by the Polish Cardiac Society Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy - The Fourth Declaration of Sopot. Cardiol J. 2021 [Epub ahead of print].
 6. Feingold KR, Cholesterol Lowering Drugs NCBI Bookshelf. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK395573/ (18.01.2022).
 7. Ballantyne CM, Weiss R, Moccetti T, et al. EXPLORER Study Investigators. Efficacy and safety of rosuvastatin 40 mg alone or in combination with ezetimibe in patients at high risk of cardiovascular disease (results from the EXPLORER study). Am J Cardiol. 2007; 99(5): 673–680.
 8. Blom DJ, Hala T, Bolognese M, et al. DESCARTES Investigators. A 52-week placebo-controlled trial of evolocumab in hyperlipidemia. N Engl J Med. 2014; 370(19): 1809–1819.
 9. Kereiakes DJ, Robinson JG, Cannon CP, et al. Efficacy and safety of the proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibitor alirocumab among high cardiovascular risk patients on maximally tolerated statin therapy: The ODYSSEY COMBO I study. Am Heart J. 2015; 169(6): 906–915.e13.
 10. Navarese EP, Kolodziejczak M, Schulze V, et al. Effects of Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9 Antibodies in Adults With Hypercholesterolemia: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med. 2015; 163(1): 40–51.
 11. Ray KK, Molemans B, Schoonen WM, et al. DA VINCI study. EU-Wide Cross-Sectional Observational Study of Lipid-Modifying Therapy Use in Secondary and Primary Care: the DA VINCI study. Eur J Prev Cardiol. 2021; 28(11): 1279–1289.
 12. Alshaer W, Zureigat H, Al Karaki A, et al. siRNA: Mechanism of action, challenges, and therapeutic approaches. Eur J Pharmacol. 2021; 905: 174178.
 13. Tsouka AN, Tellis CC, Tselepis AD. Pharmacology of PCSK9 Inhibitors: Current Status and Future Perspectives. Curr Pharm Des. 2018; 24(31): 3622–3633.
 14. Khvorova A. Oligonucleotide Therapeutics - A New Class of Cholesterol-Lowering Drugs. N Engl J Med. 2017; 376(1): 4–7.
 15. Ray KK, Phil M, Wright RS. Faculty Opinions recommendation of Two Phase 3 Trials of Inclisiran in Patients with Elevated LDL Cholesterol. NEJM. 2020; 382(16): 1507–1519.
 16. CHMP, Aneks i charakterystyka produktu leczniczego”.
 17. Fitzgerald K, Frank-Kamenetsky M, Shulga-Morskaya S, et al. Effect of an RNA interference drug on the synthesis of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) and the concentration of serum LDL cholesterol in healthy volunteers: a randomised, single-blind, placebo-controlled, phase 1 trial. The Lancet. 2014; 383(9911): 60–68.
 18. Ray K, Landmesser U, Leiter LA. Inclisiran in Patients at High Cardiovascular Risk with Elevated LDL Cholesterol. NEJM. 2017; 376(15): 1430–1440.
 19. Raal FJ, Kallend D, Ray KK. Inclisiran for the Treatment of Heterozygous Familial Hypercholesterolemia. NEJM. 2020; 382(16): 1520–1530.
 20. Austin MA, Hutter CM, Zimmern RL, et al. Genetic causes of monogenic heterozygous familial hypercholesterolemia: a HuGE prevalence review. Am J Epidemiol. 2004; 160(5): 407–420.
 21. Fazio S. xxxxxxxxxxxxxxxxx. 2020.
 22. Aneksxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. .
 23. A Randomized Study to Evaluate the Effect of an ‘Inclisiran First’ Implementation Strategy Compared to Usual Care in Patients With Atherosclerotic Cardiovascular Disease and Elevated LDL-C Despite Receiving Maximally Tolerated Statin Therapy (VICTORION-INITIATE) - Full Text View - ClinicalTrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04929249 (18.01.2022).
 24. A Randomized Study to Evaluate the Effect of an ‘Inclisiran First’ Implementation Strategy Compared to Usual Care in Patients With Atherosclerotic Cardiovascular Disease and Elevated LDL-C Despite Receiving Maximally Tolerated Statin Therapy (VICTORION-INITIATE). https://www.recruiting-trials.novartis.com/clinicaltrials/study/nct04929249 (18.01.2022).