Tom 16, Nr 3 (2021)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2022-01-19
Wyświetlenia strony 2669
Wyświetlenia/pobrania artykułu 22
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Rewaskularyzacja pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową jako przykład technologicznej ewolucji z długoterminową korzyścią dla pacjentów.

Anna Matrejek1, Jakub Furczyński1, Aleksandra Karcińska1, Michael Platschek1, Karol Nowak1, Jarosław Zalewski1
Kardiol Inwazyjna 2021;16(3):102-110.

Streszczenie

Pomimo istotnego postępu w zakresie przezsk rnej rewaskularyzacji

w przewlekłych zespołach wieńcowych na podłożu

wielonaczyniowej choroby wieńcowej, pomostowanie aortalno-

-wieńcowe (CABG, coronary artery bypass grafting) w por wnaniu

z przezsk rnymi interwencjami wieńcowymi (PCI,

percutaneous coronary inervention) wciąż wiąże się z lepszymi

długoterminowymi wynikami leczenia. Wprowadzenie nowych

generacji stent w pokrytych cytostatykami oraz kwalifikacja

do leczenia inwazyjnego na podstawie czynnościowej oceny

zwężeń w tętnicach wieńcowych wpłynęły na zmniejszenie

dystansu pomiędzy PCI i CABG w odniesieniu do efekt w klinicznych

rewaskularyzacji pacjent w z chorobą wielonaczyniową.

Istotnie częstsza konieczność powt rnych rewaskularyzacji

wśr d pacjent w z chorobą wielonaczyniową jest zasadniczą

słabością rewaskularyzacji przezsk rnej. Rozw j nowych narzędzi

diagnostycznych umożliwiających precyzyjną lokalizację

zwężeń i oszacowanie ich istotności czynnościowej oceniane

wraz z pełnym obrazem klinicznym przez zesp ł wielodyscyplinarny

pozwalają podjąć coraz bardziej optymalne decyzje terapeutyczne

dotyczące wyboru metody rewaskularyzacji. Wyniki

badania FAME-3 dostarczają kolejną ważną porcję poznawczej

wiedzy dotyczącej obu metod rewaskularyzacji w chorobie

wielonaczyniowej. Nie ma wątpliwości, iż ważniejszym od samej

rywalizacji pomiędzy PCI a CABG jest dziejący się niejako obok

postęp w klinicznych długoterminowych efektach obu metod

rewaskularyzacji, z ewidentną korzyścią dla pacjent w.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Neumann FJ, Sousa-Uva M, Ahlsson A, et al. ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. Eur Heart J. 2019; 40(2): 87–165.
 2. De Bruyne B, Pijls NHJ, Kalesan B, et al. FAME 2 Trial Investigators. Fractional flow reserve-guided PCI versus medical therapy in stable coronary disease. N Engl J Med. 2012; 367(11): 991–1001.
 3. Canfield J, Totary-Jain H. 40 Years of Percutaneous Coronary Intervention: History and Future Directions. J Pers Med. 2018; 8(4).
 4. Tartanus J, Mueller X, Syburra T, et al. MIDCAB vs OPCAB for severe coronary artery disease: a comparative study. European Heart Journal. 2020; 41(Supplement_2).
 5. Hueb W, Lopes N, Gersh BJ, et al. Five-year follow-up of the Medicine, Angioplasty, or Surgery Study (MASS II): a randomized controlled clinical trial of 3 therapeutic strategies for multivessel coronary artery disease. Circulation. 2007; 115(9): 1082–1089.
 6. Serruys PW, Onuma Y, Garg S, et al. ARTS II Investigators. 5-year clinical outcomes of the ARTS II (Arterial Revascularization Therapies Study II) of the sirolimus-eluting stent in the treatment of patients with multivessel de novo coronary artery lesions. J Am Coll Cardiol. 2010; 55(11): 1093–1101.
 7. Thuijs D, Kappetein AP, Serruys PW. Percutaneous coronary intervention versus coronary artery bypass grafting in patients with three-vessel or left main coronary artery disease: 10-year follow-up of the multicentre randomised controlled SYNTAX trial . Lancet. 2019; 394(10206): 1325–1334.
 8. Park SJ, Ahn JM, Kim YH. Trial of everolimus-eluting stents or bypass surgery for coronary disease. N Engl J Med. 20157; 372(13): 1204–1212.
 9. Ganyukov V, Kochergin N, Shilov A, et al. Randomized Clinical Trial of Surgical vs. Percutaneous vs. Hybrid Revascularization in Multivessel Coronary Artery Disease: Residual Myocardial Ischemia and Clinical Outcomes at One Year-Hybrid coronary REvascularization Versus Stenting or Surgery (HREVS). J Interv Cardiol. 2020; 2020: 5458064.
 10. Panoulas VF, Ilsley CJ, Kalogeras K, et al. Coronary artery bypass confers intermediate-term survival benefit over percutaneous coronary intervention with new-generation stents in real-world patients with multivessel coronary artery disease, including left main disease: a retrospective analysis of 6383 patients. Eur J Cardiothorac Surg. 2019; 56(5): 911–918.
 11. Ahn JM, Park DW, Lee CW, et al. Comparison of Stenting Versus Bypass Surgery According to the Completeness of Revascularization in Severe Coronary Artery Disease: Patient-Level Pooled Analysis of the SYNTAX, PRECOMBAT, and BEST Trials. JACC Cardiovasc Interv. 2017; 10(14): 1415–1424.
 12. Lee PH, Park H, Lee JS, et al. Meta-analysis comparing the risk of myocardial infarction following coronary artery bypass grafting versus percutaneous coronary intervention in patients with multivessel or left main coronary artery disease. Am J Cardiol. 2019; 124(6): 842–850.
 13. Head SJ, Milojevic M, Daemen J, et al. Stroke Rates Following Surgical Versus Percutaneous Coronary Revascularization. J Am Coll Cardiol. 2018; 72(4): 386–398.
 14. Farooq V, van Klaveren D, Steyerberg EW, et al. Anatomical and clinical characteristics to guide decision making between coronary artery bypass surgery and percutaneous coronary intervention for individual patients: development and validation of SYNTAX score II. Lancet. 2013; 381(9867): 639–650.
 15. Serruys PW, Morice MC, Kappetein AP, et al. SYNTAX Investigators. Percutaneous coronary intervention versus coronary-artery bypass grafting for severe coronary artery disease. N Engl J Med. 2009; 360(10): 961–972.
 16. Cavalcante R, Sotomi Y, Zeng Y, et al. Coronary bypass surgery versus stenting in multivessel disease involving the proximal left anterior descending coronary artery. Heart. 2017; 103(6): 428–433.
 17. Chang M, Lee CW, Ahn JM, et al. Impact of Multivessel Coronary Artery Disease With Versus Without Left Main Coronary Artery Disease on Long-Term Mortality After Coronary Bypass Grafting Versus Drug-Eluting Stent Implantation. Am J Cardiol. 2017; 119(2): 225–230.
 18. Boden WE, O'Rourke RA, Teo KK. Optimal medical therapy with or without PCI for stable coronary disease. N Engl J Med. 2007; 356(15): 1503–1516.
 19. Fearon WF, Zimmermann FM, De Bruyne B, et al. FAME 3 Investigators. Fractional Flow Reserve-Guided PCI as Compared with Coronary Bypass Surgery. N Engl J Med. 2021 [Epub ahead of print].
 20. Farkouh ME, Domanski M, Dangas GD, et al. FREEDOM Follow-On Study Investigators. Long-Term Survival Following Multivessel Revascularization in Patients With Diabetes: The FREEDOM Follow-On Study. J Am Coll Cardiol. 2019; 73(6): 629–638.
 21. Qintar M, Humphries KH, Park JE, et al. Individualizing Revascularization Strategy for Diabetic Patients With Multivessel Coronary Disease. J Am Coll Cardiol. 2019; 74(16): 2074–2084.
 22. Bhatt D. CABG the clear choice for patients with diabetes and multivessel disease. The Lancet. 2018; 391(10124): 913–914.
 23. Farkouh ME, Domanski M, Sleeper LA, et al. FREEDOM Trial Investigators. Strategies for multivessel revascularization in patients with diabetes. N Engl J Med. 2012; 367(25): 2375–2384.
 24. Takahashi K, Serruys PW, Fuster V, et al. SYNTAXES, FREEDOM, BEST, and PRECOMBAT trial investigators. Redevelopment and validation of the SYNTAX score II to individualise decision making between percutaneous and surgical revascularisation in patients with complex coronary artery disease: secondary analysis of the multicentre randomised controlled SYNTAXES trial with external cohort validation. Lancet. 2020; 396(10260): 1399–1412.
 25. Collet C, Onuma Y, Andreini D. Coronary computed tomography angiography for heart team decision-making in multivessel coronary artery disease. Eur Heart J. 2018; 39(41): 3689–3698.
 26. Ram E, Goldenberg I, Kassif Y, et al. Comparison of patients with multivessel disease treated at centers with and without on-site cardiac surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 2018; 155(3): 865–873.e3.