Tom 16, Nr 2 (2021)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2021-09-16
Wyświetlenia strony 3480
Wyświetlenia/pobrania artykułu 35
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Koronarografia - kiedy wykonać u pacjenta po NZK bez uniesienia odcinka ST w zapisie EKG?

Patryk Buller1, Jacek Bil23
Kardiol Inwazyjna 2021;16(2):64-68.

Streszczenie

Za główną przyczynę zgonów w Europie i Stanach Zjednoczonych uznaje się pozaszpitalne zatrzymanie krążenia (ang. out-of-hospital cardiac arrest - OHCA). Zarejestrowanie rytmów do defibrylacji w znacznym stopniu zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia istotnej choroby wieńcowej jako przyczyny zatrzymania krążenia. W przypadku STEMI po skutecznej resuscytacji wykonanie koronarografii jest obligatoryjne, natomiast w przypadku NSTEMI wskazania nie są oczywiste i wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Większość obserwacyjnych doniesień literaturowych omawiających ten problem potwierdza poprawę rokowania u chorych z koronarografią wykonaną w trybie natychmiastowym w stosunku do trybu odroczonego. Natomiast w randomizowanych badaniach, dotychczas dwóch – COACT oraz TOMAHAWK, nie wykazano korzyści z wykonania koronarografii w trybie natychmiastowym w porównaniu do strategii odroczonej. Za potencjalną przyczynę różnicy w wynikach uznaje się m.in. ciężkie uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego u chorych zakwalifikowanych do badania COACT. W najbliższych latach możemy spodziewać się wyników trwających randomizowanych badań, których rezultaty z dużym prawdopodobieństwem przybliżą do stworzenia precyzyjnych algorytmów postępowania u pacjentów z OHCA i NSTEMI w kontekście diagnostyki inwazyjnej.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Lemkes JS, Janssens GN, van der Hoeven NW, et al. Coronary Angiography after Cardiac Arrest without ST-Segment Elevation. N Engl J Med. 2019; 380(15): 1397–1407.
  2. Yannopoulos D, Bartos JA, Aufderheide TP, et al. American Heart Association Emergency Cardiovascular Care Committee. The Evolving Role of the Cardiac Catheterization Laboratory in the Management of Patients With Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2019; 139(12): e530–e552.
  3. Lott C, Truhlář A, Alfonzo A, et al. ERC Special Circumstances Writing Group Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation. 2021; 161: 152–219.
  4. Spoormans EM, Lemkes JS, Janssens GN, et al. The role of coronary angiography in out-of-hospital cardiac arrest patients in the absence of ST-segment elevation: A literature review. Neth Heart J. 2020; 28(Suppl 1): 108–114.
  5. Collet JP, Thiele H, Barbato E, et al. ESC Scientific Document Group. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Eur Heart J. 2021; 42(14): 1289–1367.
  6. Desch S, Freund A, Akin I, et al. TOMAHAWK Investigators. Angiography after Out-of-Hospital Cardiac Arrest without ST-Segment Elevation. N Engl J Med. 2021 [Epub ahead of print].
  7. Garcheva V, Akin M, Adel J, et al. High rate of critical coronary stenosis in comatose patients with Non-ST-elevation out-of-hospital cardiac arrest (NSTE-OHCA) undergoing therapeutic hypothermia-Experience from the HAnnover COoling REgistry (HACORE). PLoS One. 2021; 16(5): e0251178.
  8. Barbarawi M, Zayed Y, Kheiri B, et al. Optimal timing of coronary intervention in patients resuscitated from cardiac arrest without ST-segment elevation myocardial infarction (NSTEMI): A systematic review and meta-analysis. Resuscitation. 2019; 144: 137–144.
  9. Hauw-Berlemont C, Lamhaut L, Diehl JL, et al. EMERGE investigators. EMERGEncy versus delayed coronary angiogram in survivors of out-of-hospital cardiac arrest with no obvious non-cardiac cause of arrest: Design of the EMERGE trial. Am Heart J. 2020; 222: 131–138.