Tom 16, Nr 1 (2021)
Artykuł redakcyjny
Opublikowany online: 2021-07-27
Wyświetlenia strony 238
Wyświetlenia/pobrania artykułu 25
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Jak poprawić rokowanie u pacjentów ze STEMI poddawanych pierwotnej angioplastyce wieńcowej? Przegląd nowych przezcewnikowych terapii uzupełniających

Patryk Buller1, Jacek Bil23
Kardiol Inwazyjna 2021;16(1):11-17.

Streszczenie

Leczenie pierwotną przezskórną interwencją wieńcową (pPCI)
zawału serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) istotnie zmieniło
rokowanie u chorych. Pomimo postępu rozwoju technik interwencyjnych
w ostatnich latach rejestruje się niewielką poprawę
w wynikach leczenia, a wskaźnik występowania zgonów i hospitalizacji
z powodu wstrząsów kardiogennych oraz zaostrzeń
niewydolności serca jest wciąż wysoki. Rozległość ogniska
niedokrwiennego wynikająca z uszkodzenia mikrokrążenia wieńcowego
ma silny związek z odległym rokowaniem u chorych ze
STEMI. Nowe metody leczenia oparte na zapobieganiu dystalnej
embolizacji, modulowaniu metabolizmu mięśnia sercowego,
mechanicznym wspomaganiu komór czy poprawie czynności
mikrokrążenia, rzucają nowe światło na sposób leczenia chorych
ze STEMI. Część z nich zaczęto z powodzeniem stosować
w codziennej praktyce. Istotną kwestię stanowi odpowiednia
kwalifikacja chorych do wdrożenia leczenia uzupełniającego.
W praktyce klinicznej największe znaczenie przy rozpoczynaniu
takiego leczenia, ze względu na praktyczne i łatwe zastosowanie,
przypisuję się wskaźnikowi oporu mikronaczyniowego (MRI).
Jest to parametr oceniający stan czynnościowy mikrokrążenia
wieńcowego, a jego wartość koreluje z rozległością zawału
serca. Nowatorskie metody leczenia uzupełniającego u chorych
ze STEMI dają nadzieje na znaczną poprawę rokowania.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Ibanez B, James S, Agewall S, et al. ESC Scientific Document Group. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2018; 39(2): 119–177.
 2. Milluzzo RP, Franchina GA, Capodanno D, et al. Selatogrel, a novel P2Y inhibitor: a review of the pharmacology and clinical development. Expert Opin Investig Drugs. 2020; 29(6): 537–546.
 3. De Maria GL, Garcia-Garcia HM, Scarsini R, et al. Novel device-based therapies to improve outcome in ST-segment elevation myocardial infarction. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2021 [Epub ahead of print].
 4. Elmahdy MF, ElGuindy AM, Antoniucci D. TASTE: One-year follow-up results. Glob Cardiol Sci Pract. 2015; 2015(2): 18.
 5. Mathias W, Tsutsui JM, Tavares BG, et al. MRUSMI Investigators. Sonothrombolysis in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Treated With Primary Percutaneous Coronary Intervention. J Am Coll Cardiol. 2019; 73(22): 2832–2842.
 6. Otterspoor LC, Van 't Veer M, Van Nunen LX, et al. Intracoronary Hypothermia Before Reperfusion to Reduce Reperfusion Injury in Acute Myocardial Infarction: A Novel Hypothesis and Technique. Ther Hypothermia Temp Manag. 2017; 7(4): 199–205.
 7. Burkhoff D, Sayer G, Doshi D, et al. Hemodynamics of Mechanical Circulatory Support. J Am Coll Cardiol. 2015; 66(23): 2663–2674.
 8. Swain L, Reyelt L, Bhave S, et al. Transvalvular Ventricular Unloading Before Reperfusion in Acute Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol. 2020; 76(6): 684–699.
 9. Tehrani BN, Basir MB, Kapur NK. Acute myocardial infarction and cardiogenic shock: Should we unload the ventricle before percutaneous coronary intervention? Prog Cardiovasc Dis. 2020; 63(5): 607–622.
 10. Mohl W, Milasinovic D, Faxon DP. Amending a dogma. EuroIntervention. 2018; 14(12): e1258–e1261.
 11. Van de Hoef TP, Nolte F, Delewi R, et al. Intracoronary hemodynamic effects of pressure-controlled intermittent coronary sinus occlusion (PICSO): results from the First-In-Man Prepare PICSO Study. J Interv Cardiol. 2012; 25(6): 549–556.
 12. De Maria GL, Alkhalil M, Borlotti A, et al. Index of microcirculatory resistance-guided therapy with pressure-controlled intermittent coronary sinus occlusion improves coronary microvascular function and reduces infarct size in patients with ST-elevation myocardial infarction: the Oxford Acute Myocardial Infarction - Pressure-controlled Intermittent Coronary Sinus Occlusion study (OxAMI-PICSO study). EuroIntervention. 2018; 14(3): e352–e359.
 13. Bartorelli AL. Hyperoxemic perfusion for treatment of reperfusion microvascular ischemia in patients with myocardial infarction. Am J Cardiovasc Drugs. 2003; 3(4): 253–263.
 14. O'Neill WW, Martin JL, Dixon SR, et al. AMIHOT Investigators. Acute Myocardial Infarction with Hyperoxemic Therapy (AMIHOT): a prospective, randomized trial of intracoronary hyperoxemic reperfusion after percutaneous coronary intervention. J Am Coll Cardiol. 2007; 50(5): 397–405.
 15. David SW, Khan ZA, Patel NC, et al. Evaluation of intracoronary hyperoxemic oxygen therapy in acute anterior myocardial infarction: The IC-HOT study. Catheter Cardiovasc Interv. 2019; 93(5): 882–890.
 16. Pietraszek N, Możeńska O, Bil J. Inwazyjna ocena mikrokrążenia wieńcowego u pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST. Kardiol Inwazyjna. 2017; 12(4): 18–24.
 17. De Maria GL, Cuculi F, Patel N, et al. How does coronary stent implantation impact on the status of the microcirculation during primary percutaneous coronary intervention in patients with ST-elevation myocardial infarction? Eur Heart J. 2015; 36(45): 3165–3177.
 18. De Maria GL, Alkhalil M, Wolfrum M, et al. Index of Microcirculatory Resistance as a Tool to Characterize Microvascular Obstruction and to Predict Infarct Size Regression in Patients With STEMI Undergoing Primary PCI. JACC Cardiovasc Imaging. 2019; 12(5): 837–848.