Tom 15, Nr 4 (2020)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2021-03-04

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 700
Wyświetlenia/pobrania artykułu 379
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Przezcewnikowe zwężenie zatoki wieńcowej — nowa opcja terapeutyczna dla chorych z oporną na leczenie dławicą piersiową

Marek Grygier1, Maciej Lesiak1
Kardiol Inwazyjna 2020;15(4):188-191.

Streszczenie

Pojęcie „dławica piersiowa oporna na leczenie” dotyczy pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i ciężkimi dolegliwościami dławicowymi, których nie udaje się opanować poprzez intensyfikację farmakoterapii ani procedury rewaskularyzacji naczyń wieńcowych. W ostatnich lat podejmowane były liczne farmakologiczne oraz niefarmologiczne próby terapii tej grupy pacjentów jednakże poziom wiarygodności danych potwierdzających ich bezpieczeństwo i skuteczność jest bardzo różny. Przezcewnikowe zwężenie zatoki wieńcowej wydaje się interesującą opcją dla chorych z ciężką, oporną na leczenie dławicą piersiową, u których możliwości farmakoterapii oraz leczenia interwencyjnego, zarówno przezskórnego jaki i kardiochirurgicznego, zostały wyczerpane. W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne oraz wyniki pierwszych badań klinicznych dotyczących tej nowej metody terapii.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

  1. Knuuti J. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes The Task Force for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2020(3): 407–477.
  2. Arora RR, Chou TM, Jain D, et al. Effects of enhanced external counterpulsation on Health-Related Quality of Life continue 12 months after treatment: a substudy of the Multicenter Study of Enhanced External Counterpulsation. J Investig Med. 2002; 50(1): 25–32.
  3. Zipes DP, Svorkdal N, Berman D, et al. Spinal cord stimulation therapy for patients with refractory angina who are not candidates for revascularization. Neuromodulation. 2012; 15(6): 550–558.
  4. Henry TD, Losordo DW, Traverse JH, et al. Autologous CD34+ cell therapy improves exercise capacity, angina frequency and reduces mortality in no-option refractory angina: a patient-level pooled analysis of randomized double-blinded trials. Eur Heart J. 2018; 39(23): 2208–2216.
  5. Briones E, Lacalle JR, Marin-Leon I, et al. Transmyocardial laser revascularization versus medical therapy for refractory angina. Cochrane Database Syst Rev. 2015(2): CD003 712.
  6. Beck CS, Leighninger DS. Scientific basis for the surgical treatment of coronary artery disease. J Am Med Assoc. 1955; 159(13): 1264–1271.
  7. Verheye S, Jolicœur EM, Behan MW, et al. Efficacy of a device to narrow the coronary sinus in refractory angina. N Engl J Med. 2015; 372(6): 519–527.
  8. Giannini F, Baldetti L, Konigstein M, et al. Safety and efficacy of the reducer: A multi-center clinical registry - REDUCE study. Int J Cardiol. 2018; 269: 40–44.