Tom 15, Nr 3 (2020)
NIEWYDOLNOŚĆ SERCA
Opublikowany online: 2020-12-10

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 3598
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1879
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Inhibitory SGLT2 — nowa grupa leków w terapii niewydolności serca

Katarzyna Leśniewska-Fuksiewicz1, Bartosz Jerczak1, Małgorzata Woźniak1, Agnieszka Pawlak12
Kardiol Inwazyjna 2020;15(3):148-153.

Streszczenie

Niewydolność serca (HF) notuje się u 1–2% populacji dorosłych w krajach rozwiniętych, a wśród osób powyżej 70. roku życia może dotyczyć nawet ponad 10% populacji. Celem leczenia pacjentów z HF jest poprawa stanu klinicznego, wydolności fizycznej i jakości życia oraz zapobieganie hospitalizacjom i zmniejszenie śmiertelności. Do najnowszych leków, z którymi wiąże się duże nadzieje na leczenie chorych z HF, należą inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT2i): empagliflozyna, dapagliflozyna oraz kanagliflozyna. Podstawowy mechanizm działania SGLT2i polega na zmniejszeniu reabsorpcji glukozy oraz pobudzeniu natriurezy. Inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego 2 działają korzystnie na profil lipidowy oraz zmniejszają stężenie kwasu moczowego we krwi. Ponadto, wykazano kardio- i nefroprotekcyjne działanie SGLT2i, które wydaje się wspólne dla całej grupy leków. W badaniach EMPA-REG OUTCOME, DELACARE-TIMI-58 oraz CANVAS udowodniono korzystny wpływ SGLT2i na redukcję śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z rozpoznaną cukrzycą typu 2. W dwóch ostatnio opublikowanych badaniach klinicznych DAPA-HF oraz EMPEROR-REDUCED wykazano, że SGLT2i są lekami redukującymi ryzyko sercowo-naczyniowe u pacjentów z HF z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory również bez rozpoznanej cukrzycy. W niniejszym artykule przedstawiono mechanizm działania SGLT2i oraz ich rolę w leczeniu cukrzycy i HF na podstawie wyników najważniejszych badań klinicznych.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Pieske B, Tschöpe C, de Boer RA, et al. ESC Scientific Document Group. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC)Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016; 37(27): 2129–2200.
 2. Rieg T, Vallon V. Development of SGLT1 and SGLT2 inhibitors. Diabetologia. 2018; 61(10): 2079–2086.
 3. Tentolouris A, Vlachakis P, Tzeravini E, et al. SGLT2 Inhibitors: A Review of Their Antidiabetic and Cardioprotective Effects. Int J Environ Res Public Health. 2019; 16(16).
 4. Sano M. A new class of drugs for heart failure: SGLT2 inhibitors reduce sympathetic overactivity. J Cardiol. 2018; 71(5): 471–476.
 5. Lytvyn Y, Bjornstad P, Udell JA, et al. Sodium Glucose Cotransporter-2 Inhibition in Heart Failure: Potential Mechanisms, Clinical Applications, and Summary of Clinical Trials. Circulation. 2017; 136(17): 1643–1658.
 6. Zelniker TA, Wiviott SD, Raz I, et al. SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials. Lancet. 2019; 393(10166): 31–39.
 7. Garofalo C, Borrelli S, Liberti ME, et al. SGLT2 Inhibitors: Nephroprotective Efficacy and Side Effects. Medicina (Kaunas). 2019; 55(6).
 8. Cosentino F, Grant PJ, Aboyans V. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD: The Task Force for diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Eur Heart J. 2020; 41: 255–323.
 9. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2015; 373(22): 2117–2128.
 10. van de Borne P et al. ESC-HF 2016. Poster P2231.
 11. Fitchett D, Zinman B, Wanner C, et al. EMPA-REG OUTCOME® trial investigators. Heart failure outcomes with empagliflozin in patients with type 2 diabetes at high cardiovascular risk: results of the EMPA-REG OUTCOME® trial. Eur Heart J. 2016; 37(19): 1526–1534.
 12. Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW, et al. CANVAS Program Collaborative Group. Canagliflozin and Cardiovascular and Renal Events in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2017; 377(7): 644–657.
 13. Perkovic V, de Zeeuw D, Mahaffey KW, et al. Canagliflozin and renal outcomes in type 2 diabetes: results from the CANVAS Program randomised clinical trials. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018; 6(9): 691–704.
 14. Wiviott SD, Raz I, Bonaca MP, et al. DECLARE–TIMI 58 Investigators. Dapagliflozin and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2019; 380(4): 347–357.
 15. Grzeszczak W. Stosowanie dapagliflozyny a ryzyko rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę typu 2 - wyniki badania DECLARE-TIMI 58; Choroby cywilizacyjne w praktyce lekarskiej. Kardiologia/Diabetologia 2019.
 16. Docherty K, Jhund P, Inzucchi S, et al. Effects of dapagliflozin in DAPA-HF according to background heart failure therapy. European Heart Journal. 2020; 41(25): 2379–2392.
 17. Verma S, McMurray JJV. SGLT2 inhibitors and mechanisms of cardiovascular benefit: a state-of-the-art review. Diabetologia. 2018; 61(10): 2108–2117.
 18. McMurray J, Solomon SD, Inzucchi SE. Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction. N Engl J Med. 2019; 21: 1995–2008.
 19. Kaplinsky E. DAPA-HF trial: dapagliflozin evolves from a glucose-lowering agent to a therapy for heart failure. Drugs Context. 2020; 9.
 20. FDA approves new treatment for a type of heart failure https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-new-treatment-type-heart-failure.
 21. Packer M, Anker SD, Butler J. Cardiovascular and renal outcomes with empagliflozin in heart failure. N Eng J Med . 2020; 383: 1413–1424.
 22. Hiddo H, Stefansson BV, Chertow GM. Rationale and protocol of the dapagliflozin and prevention of adverse outcomes in chronic kidney disease (DAPA-CKD) randomized controlled trial. Nephrol Dial Transplant. 2020; 35: 274–282.