Tom 15, Nr 1 (2020)
INNOWACJE I POSTĘPY W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ
Opublikowany online: 2020-06-30

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 343
Wyświetlenia/pobrania artykułu 109
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Innowacje w kardiologii inwazyjnej, styczeń 2020

Adam Janas1, Łukasz Konarski1, Aleksandra Kolarczyk-Haczyk1, Krzysztof Milewski1
Kardiol Inwazyjna 2020;15(1):12-15.

Streszczenie

W aktualnych „Innowacjach” przedstawiamy leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego przy użyciu denerwacji tętnic płucnych. Opisujemy także nową wersję urządzenia do zamykania uszka lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem przedsionków. Dodatkowo w temacie migotania przedsionków przedstawiamy rozwiązanie do zamykania przecieków po zamknięciu uszka lewego przedsionka z wykorzystaniem koili. W zakresie niewydolności serca prezentujemy wyniki zastosowania wewnątrzwieńcowego allogenicznych komórek z kardiosfery u pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową. W zakresie interwencji wieńcowych opisujemy wyniki badania w którym oceniano skuteczność stentów uwalniających ridaforolimus oraz wyniki badania ANGIOLITE w którym zabiegi PCI wykonywano z wykorzystaniem stentu na bazie polimeru fluoroakrylowego uwalniajego sirolimus.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF