Tom 14, Nr 2 (2019)
KOMPLEKSOWA OPIEKA KARDIOLOGICZNA
Opublikowany online: 2019-07-23

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1920
Wyświetlenia/pobrania artykułu 846
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Rola i zasady kinezyterapii w przebiegu rehabilitacji pacjentów po zawale serca

Katarzyna Podsiadła, Joanna Żochowska, Sebastian Zduński, Aneta Gziut
Kardiol Inwazyjna 2019;14(2):17-20.

Streszczenie

W ostatnich latach wzrasta znaczenie rehabilitacji kardiologicznej, gdyż zwiększa się grupa pacjentów skutecznie leczonych i przeżywających ostre zespoły wieńcowe. Rehabilitacja w tej grupie pacjentów ogranicza bezpośrednie niekorzystne konsekwencje zawału serca i pozwala zmniejszyć częstość ponownych hospitalizacji. Farmakoterapia wsparta odpowiednio zaplanowanym treningiem fizycznym i modyfikacją stylu życia prowadzą do poprawy wydolności układu sercowo-naczyniowego, poprawy jakości życia i zmniejszenia ryzyka niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

  1. Kuch M, Janiszewski M, Mamcarz A. Rehabilitacja kardiologiczna. Wyd. Medical Education Sp. z. o., Warszawa 2014: 241–255.
  2. Smolis-Bąk E, Kazimierska B. Fizjoterapia w kardiologii. Iapisart 2013: 120–148.
  3. Smarż K. Rekomendacje w zakresie realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej - etapy, wskazania, przeciwwskazania, bezpieczeństwo. Borgis - Postępy Nauk Medycznych 10. 2008: 643–652.
  4. Lawler PR, Filion KB, Eisenberg MJ. Efficacy of exercise-based cardiac rehabilitation post-myocardial infarction: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am Heart J. 2011; 162(4): 571–584.e2.
  5. Temporelli PL. Four golden rules to halve the risk of cardiovascular events. Eur Heart J Suppl. 2019; 21(Suppl B): B103–B104.
  6. Santa-Clara H, Abreu A, Melo X, et al. High-intensity interval training in cardiac resynchronization therapy: a randomized control trial. Eur J Appl Physiol. 2019 [Epub ahead of print].
  7. Ghardashi-Afousi A, Holisaz MT, Shirvani H, et al. The effects of low-volume high-intensity interval versus moderate intensity continuous training on heart rate variability, and hemodynamic and echocardiography indices in men after coronary artery bypass grafting: A randomized clinical trial study. ARYA Atheroscler. 2018; 14(6): 260–271.
  8. Pedretti RFe. Cardiac rehabilitation in Europe: Where we are and where we are going. Eur J Prev Cardiol. 2019; 26(11): 1128–1130.