dostęp otwarty

Tom 13, Nr 5 (2018)
CHOROBY STRUKTURALNE SERCA
Opublikowany online: 2018-11-28
Pobierz cytowanie

Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej jako metoda leczenia ciężkiej stenozy aortalnej — status kliniczny pacjentów i wyniki leczenia w dwunastomiesięcznej obserwacji pochodzącej z jednego ośrodka

Katarzyna Byczkowska, Agnieszka Pawlak, Piotr Suwalski, Radosław Smoczyński, Tomasz Pawłowski, Anna Smolarczyk, Robert Gil
Kardiol Inwazyjna 2018;13(5):3-12.

dostęp otwarty

Tom 13, Nr 5 (2018)
CHOROBY STRUKTURALNE SERCA
Opublikowany online: 2018-11-28

Streszczenie

Cel: Prezentacja wyników klinicznych dwunastomiesięcznej obserwacji pacjentów leczonych metodą przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (TAVI, transcatheter aortic valve implantation) w Klinice Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Metody: Analizą objęto sześćdziesięciu dziewięciu chorych (trzydziestu jeden mężczyzn) poddanych zabiegowi przezskórnej implantacji zastawki aortalnej objętych dwunastomiesięczną obserwacją. Średni wiek pacjentów wynosił 82 ± 5 lat. Średni wynik Euroscore II wyniósł 8,33 ± 6,57%, a STS 14.21 ± 10.12%. W badanej grupie przeanalizowano uzyskane przed zabiegiem parametry kliniczne (klasyfikacja NYHA, CCS, skala kruchości, schorzenia towarzyszące), biochemiczne oraz echokardiograficzne. Wykonano 64-rzędową tomografię komputerową celem oceny zastawki aortalnej, dostępu naczyniowego oraz tętnic wieńcowych. Zastawkę CoreValve wszczepiono u 40, Evolut R – u 15, Edwards-Sapien XT — u pięciu, Symetis — u sześciu, a SJ Portico — u trzech pacjentów.

Wyniki: Całkowita śmiertelność roczna wyniosła 14% (n = 10, 5 kobiet i 5 mężczyzn). Zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych stanowiły 7% (n = 5). Nie odnotowano żadnego zgonu w okresie okołozabiegowym. Ostra tamponada i konwersja do zabiegu kardiochirurgicznego wystąpiła u trzech (4,3%) pacjentów. Implantację stymulatora po zabiegu TAVI wykonano u 9 (13%) chorych ze względu na występowanie bloku lewej odnogi pęczka Hisa (n = 3, 4,3%) lub wysokiego stopnia bloku przedsionkowo-komorowego (n = 6, 6,9%). Udar mózgu wystąpił u trzech (4,3%) chorych. Wykazano poprawę klasy czynnościowej NYHA oraz istotne wydłużenie dystansu w teście sześciominutowym. Odnotowano poprawę w skali kruchości, liczba chorych z CSHA > 5 zmniejszyła się z 35 (50%) do 21 (30%).

Wnioski: Ewolucja TAVI wymaga ujednolicenia skali ryzyka oraz rozszerzenia wskazań do stosowania tej metody. Następująca chorobowość po zabiegu TAVI wydaje się być w znacznym stopniu determinowana przez choroby i stany współistniejące przed zabiegiem.

Streszczenie

Cel: Prezentacja wyników klinicznych dwunastomiesięcznej obserwacji pacjentów leczonych metodą przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (TAVI, transcatheter aortic valve implantation) w Klinice Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Metody: Analizą objęto sześćdziesięciu dziewięciu chorych (trzydziestu jeden mężczyzn) poddanych zabiegowi przezskórnej implantacji zastawki aortalnej objętych dwunastomiesięczną obserwacją. Średni wiek pacjentów wynosił 82 ± 5 lat. Średni wynik Euroscore II wyniósł 8,33 ± 6,57%, a STS 14.21 ± 10.12%. W badanej grupie przeanalizowano uzyskane przed zabiegiem parametry kliniczne (klasyfikacja NYHA, CCS, skala kruchości, schorzenia towarzyszące), biochemiczne oraz echokardiograficzne. Wykonano 64-rzędową tomografię komputerową celem oceny zastawki aortalnej, dostępu naczyniowego oraz tętnic wieńcowych. Zastawkę CoreValve wszczepiono u 40, Evolut R – u 15, Edwards-Sapien XT — u pięciu, Symetis — u sześciu, a SJ Portico — u trzech pacjentów.

Wyniki: Całkowita śmiertelność roczna wyniosła 14% (n = 10, 5 kobiet i 5 mężczyzn). Zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych stanowiły 7% (n = 5). Nie odnotowano żadnego zgonu w okresie okołozabiegowym. Ostra tamponada i konwersja do zabiegu kardiochirurgicznego wystąpiła u trzech (4,3%) pacjentów. Implantację stymulatora po zabiegu TAVI wykonano u 9 (13%) chorych ze względu na występowanie bloku lewej odnogi pęczka Hisa (n = 3, 4,3%) lub wysokiego stopnia bloku przedsionkowo-komorowego (n = 6, 6,9%). Udar mózgu wystąpił u trzech (4,3%) chorych. Wykazano poprawę klasy czynnościowej NYHA oraz istotne wydłużenie dystansu w teście sześciominutowym. Odnotowano poprawę w skali kruchości, liczba chorych z CSHA > 5 zmniejszyła się z 35 (50%) do 21 (30%).

Wnioski: Ewolucja TAVI wymaga ujednolicenia skali ryzyka oraz rozszerzenia wskazań do stosowania tej metody. Następująca chorobowość po zabiegu TAVI wydaje się być w znacznym stopniu determinowana przez choroby i stany współistniejące przed zabiegiem.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

zwężenie zastawki aortalnej; przezskórna implantacja zastawki aortalnej

Informacje o artykule
Tytuł

Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej jako metoda leczenia ciężkiej stenozy aortalnej — status kliniczny pacjentów i wyniki leczenia w dwunastomiesięcznej obserwacji pochodzącej z jednego ośrodka

Czasopismo

Kardiologia Inwazyjna

Numer

Tom 13, Nr 5 (2018)

Strony

3-12

Data publikacji on-line

2018-11-28

Rekord bibliograficzny

Kardiol Inwazyjna 2018;13(5):3-12.

Słowa kluczowe

zwężenie zastawki aortalnej
przezskórna implantacja zastawki aortalnej

Autorzy

Katarzyna Byczkowska
Agnieszka Pawlak
Piotr Suwalski
Radosław Smoczyński
Tomasz Pawłowski
Anna Smolarczyk
Robert Gil

Referencje (39)
 1. Leon MB, Smith CR, Mack MJ, et al. PARTNER 2 Investigators. Transcatheter or surgical aortic-valve replacement in intermediate-risk patients. N Engl J Med. 2016; 374(17): 1609–1620.
 2. Reardon MJ, Van Mieghem NM, Popma JJ, et al. SURTAVI Investigators. Surgical or transcatheter aortic-valve replacement in intermediate-risk patients. N Engl J Med. 2017; 376(14): 1321–1331.
 3. Bavaria JE, Tommaso CL, Brindis RG, et al. 2018 AATS/ACC/SCAI/STS expert consensus systems of care document: operator and institutional recommendations and requirements for transcatheter aortic valve replacement. JACC. 2018; 25117.
 4. Popma JJ, Reardon MJ, Khabbaz K, et al. Early clinical outcomes after transcatheter aortic valve replacement using a novel self-expanding bioprosthesis in patients with severe aortic stenosis who are suboptimal for surgery: results of the evolut r U.S. Study. JACC Cardiovasc Interv. 2017; 10(3): 268–275.
 5. Bax JJ, Delgado V, Bapat V, et al. Open issues in transcatheter aortic valve implantation. Part 1: patient selection and treatment strategy for transcatheter aortic valve implantation. Eur Heart J. 2014; 35(38): 2627–2638.
 6. Gilard M, Eltchaninoff H, Donzeau-Gouge P, et al. FRANCE 2 Investigators, FRANCE 2 Investigators. Registry of transcatheter aortic-valve implantation in high-risk patients. N Engl J Med. 2012; 366(18): 1705–1715.
 7. Dimitriadis Z, Scholtz W, Börgermann J, et al. Impact of closure devices on vascular complication and mortality rates in TAVI procedures. Int J Cardiol. 2017; 241: 133–137.
 8. Moat NE, Ludman P, de Belder MA, et al. Long-term outcomes after transcatheter aortic valve implantation in high-risk patients with severe aortic stenosis: the U.K. TAVI (United Kingdom Transcatheter Aortic Valve Implantation) Registry. J Am Coll Cardiol. 2011; 58(20): 2130–2138.
 9. Mack MJ, Brennan JM, Brindis R, et al. STS/ACC TVT Registry. Outcomes following transcatheter aortic valve replacement in the United States. JAMA. 2013; 310(19): 2069–2077.
 10. Khatri PJ, Webb JG, Rodés-Cabau J, et al. Adverse effects associated with transcatheter aortic valve implantation: a meta-analysis of contemporary studies. Ann Intern Med. 2013; 158(1): 35–46.
 11. Thomas M, Schymik G, Walther T, et al. One-year outcomes of cohort 1 in the Edwards SAPIEN Aortic Bioprosthesis European Outcome (SOURCE) registry: the European registry of transcatheter aortic valve implantation using the Edwards SAPIEN valve. Circulation. 2011; 124(4): 425–433.
 12. Bapat V, Khawaja MZ, Attia R, et al. Transaortic transcatheter aortic valve implantation using Edwards Sapien valve: a novel approach. Catheter Cardiovasc Interv. 2012; 79(5): 733–740.
 13. Bapat VN, Bruschi G. Transaortic access is the key to success. EuroIntervention. 2013; 9(Suppl S): S25–S32.
 14. Bapat VN, Attia RQ, Thomas M. Distribution of calcium in the ascending aorta in patients undergoing transcatheter aortic valve implantation and its relevance to the transaortic approach. JACC Cardiovasc Interv. 2012; 5(5): 470–476.
 15. Bojara W, Mumme A, Gerckens U, et al. Implantation of the CoreValve self-expanding valve prosthesis via a subclavian artery approach: a case report. Clin Res Cardiol. 2009; 98(3): 201–204.
 16. Chieffo A, Buchanan GL, Van Mieghem NM, et al. Transcatheter aortic valve implantation with the Edwards SAPIEN versus the Medtronic CoreValve Revalving system devices: a multicenter collaborative study: the PRAGMATIC Plus Initiative (Pooled-RotterdAm-Milano-Toulouse In Collaboration). J Am Coll Cardiol. 2013; 61(8): 830–836.
 17. D'Onofrio A, Salizzoni S, Agrifoglio M, et al. Medium term outcomes of transapical aortic valve implantation: results from the Italian Registry of Trans-Apical Aortic Valve Implantation. Ann Thorac Surg. 2013; 96(3): 830–835; discussion: 836.
 18. Di Mario C, Eltchaninoff H, Moat N, et al. Transcatheter Valve Treatment Sentinel Registry (TCVT) Investigators of the EURObservational Research Programme (EORP) of the European Society of Cardiology. The 2011–2012 pilot european sentinel registry of transcatheter aortic valve implantation: in-hospital results in 4,571 patients. EuroIntervention. 2013; 8(12): 1362–1371.
 19. Hamm CW, Möllmann H, Holzhey D, et al. GARY-Executive Board. The German Aortic Valve Registry (GARY): in-hospital outcome. Eur Heart J. 2014; 35(24): 1588–1598.
 20. Thourani VH, Forcillo J, Szeto WY, et al. PARTNER Trial Investigators, PARTNER 2 Investigators. Two-year outcomes after transcatheter or surgical aortic-valve replacement. N Engl J Med. 2012; 366(18): 1686–1695.
 21. Rodés-Cabau J, Webb JG, Cheung A, et al. Long-term outcomes after transcatheter aortic valve implantation: insights on prognostic factors and valve durability from the Canadian multicenter experience. J Am Coll Cardiol. 2012; 60(19): 1864–1875.
 22. Linke A, Wenaweser P, Gerckens U, et al. ADVANCE study Investigators. Treatment of aortic stenosis with a self-expanding transcatheter valve: the International Multi-centre ADVANCE Study. Eur Heart J. 2014; 35(38): 2672–2684.
 23. Athappan G, Patvardhan E, Tuzcu EM, et al. Incidence, predictors, and outcomes of aortic regurgitation after transcatheter aortic valve replacement: meta-analysis and systematic review of literature. J Am Coll Cardiol. 2013; 61(15): 1585–1595.
 24. Colli A, D'Amico R, Kempfert J, et al. Transesophageal echocardiographic scoring for transcatheter aortic valve implantation: impact of aortic cusp calcification on postoperative aortic regurgitation. J Thorac Cardiovasc Surg. 2011; 142(5): 1229–1235.
 25. Delgado V, Ng ACT, Shanks M, et al. Transcatheter aortic valve implantation: role of multimodality cardiac imaging. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2010; 8(1): 113–123.
 26. Leber AW, Eichinger W, Rieber J, et al. MSCT guided sizing of the Edwards Sapien XT TAVI device: impact of different degrees of oversizing on clinical outcome. Int J Cardiol. 2013; 168(3): 2658–2664.
 27. Willson AB, Webb JG, Labounty TM, et al. 3-dimensional aortic annular assessment by multidetector computed tomography predicts moderate or severe paravalvular regurgitation after transcatheter aortic valve replacement: a multicenter retrospective analysis. J Am Coll Cardiol. 2012; 59(14): 1287–1294.
 28. Sinning JM, Werner N, Nickenig G, et al. Challenges in transcatheter valve treatment: aortic regurgitation after transcatheter aortic valve implantation. EuroIntervention. 2013; 9(Suppl): 72–76.
 29. Nazif TM, Williams MR, Hahn RT, et al. Clinical implications of new-onset left bundle branch block after transcatheter aortic valve replacement: analysis of the PARTNER experience. Eur Heart J. 2014; 35(24): 1599–1607.
 30. Buellesfeld L, Stortecky S, Heg D, et al. Impact of permanent pacemaker implantation on clinical outcome among patients undergoing transcatheter aortic valve implantation. J Am Coll Cardiol. 2012; 60(6): 493–501.
 31. Siontis GCM, Jüni P, Pilgrim T, et al. Predictors of permanent pacemaker implantation in patients with severe aortic stenosis undergoing TAVR: a meta-analysis. J Am Coll Cardiol. 2014; 64(2): 129–140.
 32. Safety and Efficacy Study of the Medtronic CoreValve® System in the Treatment of Severe, Symptomatic Aortic Stenosis in Intermediate Risk Subjects Who Need Aortic Valve Replacement (SURTAVI). https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01586910 (07.11.2018).
 33. Mark D, Mentz R. The placement of aortic transcatheter valve (PARTNER) trial. Circulation. 2012; 125(25): 3243–3245.
 34. Piazza N, Kalesan B, van Mieghem N, et al. A 3-center comparison of 1-year mortality outcomes between transcatheter aortic valve implantation and surgical aortic valve replacement on the basis of propensity score matching among intermediate-risk surgical patients. JACC Cardiovasc Interv. 2013; 6(5): 443–451.
 35. Lange R, Bleiziffer S, Mazzitelli D, et al. Improvements in transcatheter aortic valve implantation outcomes in lower surgical risk patients: a glimpse into the future. J Am Coll Cardiol. 2012; 59(3): 280–287.
 36. Schymik G, Heimeshoff M, Bramlage P, et al. Acute and late outcomes of Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) for the treatment of severe symptomatic aortic stenosis in patients at high- and low-surgical risk. J Interv Cardiol. 2012; 25(4): 364–374.
 37. D'Errigo P, Barbanti M, Ranucci M, et al. OBSERVANT Research Group. Transcatheter aortic valve implantation versus surgical aortic valve replacement for severe aortic stenosis: results from an intermediate risk propensity-matched population of the Italian OBSERVANT study. Int J Cardiol. 2013; 167(5): 1945–1952.
 38. Kodali S, Williams M, Smith C, et al. Two-year outcomes after transcatheter or surgical aortic-valve replacement. N Engl J Med. 2012; 366(18): 1686–1695.
 39. Byczkowska K, Pawlak A, Suwalski P, et al. Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej jako metoda leczenia ciężkiej stenozy aortalnej — wyniki leczenia i trzydziestodniowej obserwacji w jednym z ośrodków. Kardiol Inwazyjna. 2017; 12(2): 27–36.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Kardiologia Inwazyjna dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl