Tom 13, Nr 3 (2018)
FORUM PRZYPADKÓW KLINICZNYCH
Opublikowany online: 2018-08-01

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 368
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1236
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Modyfikowany V-stenting ze wsparciem IVUS jako strategia postępowania u 62-letniego chorego z zawałem z uniesieniem odcinka ST i rozwijającym się wstrząsem kardiogennym

Michał Stachura1, Robert J. Gil1
Kardiol Inwazyjna 2018;13(3):42-47.

Streszczenie

Opisywany przypadek dotyczy 62-letniego pacjenta z nadciśnieniem tętniczym powikłanym przerostem mięśnia lewej komory i poszerzoną aortą wstępującą w wywiadzie, 4-godzinnym bólem dławicowym oraz objawami wstrząsu kardiogennego. Przy przyjęciu chory z silnym bólem w klatce piersiowej, zastojem w krążeniu małym i hipotonią 90/55 mm Hg. W ekg uniesienie odcinka ST o 4 mm w odprowadzeniach V1–4, z obniżeniami ST o 1 mm w II, III i aVF. Od zespołu pogotowia ratunkowego pacjent otrzymał nasycające dawki kwasu acetylosalicylowego i tikagreloru, a także heparynę niefrakcjonowaną i został przetransportowany bezpośrednio do pracowni hemodynamiki. Na podstawi koronarografii początkowo implantowano stent uwalniający ewerolimus (Promus Premier™ 3,5 × 30 mm/14 atm, BostonScientific) do gałęzi przedniej zstępującej (z niewielką protruzją do szczątkowego pnia lewej tętnicy wieńcowej). Na kolejnym etapie, w trakcie ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS), potwierdzono istotność zmian miażdżycowych w gałęzi okalającej (GO) i implantowano tam stent uwalniający ewerolimus (Promus Premier 3,75 × 24 mm/12 atm), kierując się zasadami metody V-stenting. Zabieg optymalizowano w technice całujących się stentów (kissing balloons technique), wykorzystując przy tym IVUS do doboru stosownych niepodatnych cewników balonowych. Pacjenta przeniesiono na salę intensywnego nadzoru w stanie ogólnym dobrym, bez orthopnoe, hipotonii i dławicy. W kontrolnym badaniu echokardiograficznym wykazano frakcję wyrzutową 55% z hipokinezą koniuszka i segmentów przykoniuszkowych. Pacjent wypisany do domu po 6 dobach hospitalizacji w dobrym stanie, z zaleceniem przyjmowania przepisanych leków.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Latib A, Colombo A. Bifurcation disease: what do we know, what should we do? JACC Cardiovasc Interv. 2008; 1(3): 218–226.
 2. Costa F, Ariotti S, Valgimigli M, et al. 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization: The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)Developed with the special contribution of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI). Eur Heart J. 2014; 35(37): 2541–2619.
 3. Ge L, Iakovou I, Cosgrave J, et al. Treatment of bifurcation lesions with two stents: one year angiographic and clinical follow up of crush versus T stenting. Heart. 2006; 92(3): 371–376.
 4. Kaplan S, Barlis P, Dimopoulos K, et al. Culotte versus T-stenting in bifurcation lesions: immediate clinical and angiographic results and midterm clinical follow-up. Am Heart J. 2007; 154(2): 336–343.
 5. Steigen TK, Maeng M, Wiseth R, et al. Nordic PCI Study Group. Randomized study on simple versus complex stenting of coronary artery bifurcation lesions: the Nordic bifurcation study. Circulation. 2006; 114(18): 1955–1961.
 6. Ferenc M, Ayoub M, Büttner HJ, et al. Randomized trial on routine vs. provisional T-stenting in the treatment of de novo coronary bifurcation lesions. Eur Heart J. 2008; 29(23): 2859–2867.
 7. Ferenc M, Gick M, Comberg T, et al. Culotte stenting vs. TAP stenting for treatment of de-novo coronary bifurcation lesions with the need for side-branch stenting: the Bifurcations Bad Krozingen (BBK) II angiographic trial. European Heart Journal. 2016; 37(45): 3399–3405.
 8. Chen SL, Santoso T, Zhang JJ, et al. Clinical Outcome of Double Kissing Crush Versus Provisional Stenting of Coronary Artery Bifurcation Lesions: The 5-Year Follow-Up Results From a Randomized and Multicenter DKCRUSH-II Study (Randomized Study on Double Kissing Crush Technique Versus Provisional Stenting Technique for Coronary Artery Bifurcation Lesions). Circ Cardiovasc Interv. 2017; 10(2).
 9. Medina A, Lezo JS, Pan M. A New Classification of Coronary Bifurcation Lesions. Revista Española de Cardiología (English Edition). 2006; 59(2): 183.
 10. Sohrabi B, Habibzadeh A, Abbasov E. The incidence and pattern of coronary artery anomalies in the north-west of iran: a coronary arteriographic study. Korean Circ J. 2012; 42(11): 753–760.
 11. Maehara A, Mintz G, Castagna M, et al. Intravascular ultrasound assessment of the stenoses location and morphology in the left main coronary artery in relation to anatomic left main length. The American Journal of Cardiology. 2001; 88(1): 1–4.