Tom 12, Nr 6 (2017)
INTENSYWNA TERAPIA KARDIOLOGICZNA I RESUSCYTACJA
Opublikowany online: 2018-02-05

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 6843
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2077
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Spontaniczne pęknięcie ściany lewej komory serca — prezentacja przypadku

Marcin Osuch1, Piotr Wieczorek1, Jacek Olender1, Marek Gierlotka2
Kardiol Inwazyjna 2017;12(6):24-29.

Streszczenie

Zawał mięśnia sercowego stanowi najczęstszą przyczynę pęknięcia wolnej ściany lewej komory serca (LVFWR - left ventricle free wall rupture). Leczenie interwencyjne zawału serca pozwoliło na niemal dwukrotną redukcję częstości występowania LVFWR w porównaniu do poprzedniej ery terapii. Należy pamiętać, że LVFWR może stanowić powikłanie innych stanów kardiologicznych, niezwiązanych z pozawałową przebudową miokardium, takich jak: zapalenie wsierdzia/mięśnia sercowego, nowotwory pierwotne i przerzutowe serca, kardiotoksyczny wpływ chemioterapii, choroby naciekowe, rozwarstwienie aorty, kardiomiopatię Takotsubo, urazy serca oraz powikłania jatrogenne. Pacjentka lat 64 była przyjęta do szpitala po epizodzie zatrzymania krążenia w mechanizmie aktywności elektrycznej bez tętna ze skuteczną resuscytacją. W zapisie EKG stwierdzono cechy zawału ściany dolnej serca z uniesieniem odcinka ST. W koronarografii nie zobrazowano istotnych zmian zwężających. Badanie echokardiograficzne ujawniło tamponadę oraz cechy pęknięcia ściany tylnej serca z prostym kanałem oraz skrzepem na osierdziu trzewnym. Poza aminami katecholowymi w trakcie transportu do oddziału kardiochirurgii stosowano kontrapulsację wewnątrzaortalną. W trakcie operacji użyto łaty dakronowej dla zapewnienia ciągłości ściany. Wtórne przyczyny pęknięcia ściany zostały wykluczone. Dyskusja koncentruje się na objawach, diagnostyce oraz możliwym i preferowanym leczeniu LVFWR w pracowni hemodynamiki.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF