Tom 12, Nr 2 (2017)
INTENSYWNA TERAPIA KARDIOLOGICZNA I RESUSCYTACJA
Opublikowany online: 2017-05-31

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 791
Wyświetlenia/pobrania artykułu 3133
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Przezskórna rewaskularyzacja przewlekłej okluzji tętnicy wieńcowej jako terapia skrajnej niewydolności serca i pomost do transplantacji

Mateusz Tajstra1, Rafał Reguła1, Leszek Bryniarski2, Andrzej Lekston1, Marek Gierlotka1, Mariusz Gąsior1
Kardiol Inwazyjna 2017;12(2):19-22.

Streszczenie

Pacjenci w schyłkowym stadium niewydolności serca charakteryzują się bardzo złym rokowaniem z roczną śmiertelnością ponad 70%. Najczęstszą przyczyną wystąpienia niewydolności jest niedokrwienna dysfunkcja skurczowa. W tej grupie u większości pacjentów występują zaawansowana choroba wieńcowa lub przebyty zawału serca w wywiadzie, a także przewlekłe okluzje tętnic wieńcowych. W niniejszym artykule autorzy przedstawiają przypadek chorego w schyłkowym stadium niewydolności serca, zależnego od amin katecholowych, u którego wykonano angioplastykę przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej w charakterze leczenia pomostowego przed przeszczepieniem serca.

Referencje

  1. Gorodeski EZ, Chu EC, Reese JR, et al. Prognosis on chronic dobutamine or milrinone infusions for stage D heart failure. Circ Heart Fail. 2009; 2(4): 320–324.
  2. Hershberger RE, Nauman D, Walker TL, et al. Care processes and clinical outcomes of continuous outpatient support with inotropes (COSI) in patients with refractory endstage heart failure. J Card Fail. 2003; 9(3): 180–187.
  3. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. Authors/Task Force Members, Document Reviewers, Authors/Task Force Members. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC)Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016; 37(27): 2129–2200.
  4. Roger VL, Go AS, Lloyd-Jones DM, et al. Executive Summary: Heart Disease and Stroke Statistics--2012 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2012; 125(1): 188–197.
  5. Saito S. Progress in angioplasty for chronic total occlusions. Catheter Cardiovasc Interv. 2010; 76(4): 541–542.
  6. Saito S. Progress in angioplasty for chronic total occlusions again. Catheter Cardiovasc Interv. 2010; 76(6): 850–851.
  7. Fefer P, Strauss BH. Climbing PCI success rates in complex chronic total occlusions: joining "The Club". EuroIntervention. 2011; 7(4): 421–423.