Tom 12, Nr 1 (2017)
INTERWENCJA CZY PREWENCJA?
Opublikowany online: 2017-03-09

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1051
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2038
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Nowoczesne formy edukacji pacjentów — czy będą skutecznym narzędziem w walce o przestrzeganie zaleceń przez chorych?

Paweł Balsam, Karolina Malesa, Dominika Puchta, Sonia Borodzicz, Łukasz Kołtowski, Michał Peller, Marcin Grabowski, Grzegorz Opolski
Kardiol Inwazyjna 2017;12(1):56-59.

Streszczenie

Wstęp: W ostatnich latach obserwuje się znaczny rozwój technik multimedialnych, w tym projekcji filmów trójwymiarowych (3D) w wirtualnej rzeczywistości (VR, virtual reality). Badanie OCCULUS zostało zaprojektowane w celu propagowania wiedzy o różnych chorobach wśród pacjentów poprzez film 3D VR. Głównym celem badania była analiza, czy wiedza na temat choroby zaczerpnięta z filmu (3D VR), będzie dla pacjenta zrozumiała i tym samym łatwa do przyswojenia i zapamiętania.

Materiał i metody: Do jednoośrodkowego, prospektywnego badania włączono 46 pacjentów (w tym 37% kobiet). Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące wywiadu w kierunku migotania przedsionków (AF), wiedzy o migotaniu przedsionków i konsekwencji stosowania leków przeciwkrzepliwych. Następnie za pomocą gogli Occulus i smartfona pokazywano chorym krótki film w technologii 3D. Projekcja odnosiła się do ryzyka udaru w migotaniu przedsionków i możliwości działań profilaktycznych poprzez regularne stosowanie leków przeciwkrzepliwych. Później zadano kolejne pytania odnośnie fabuły i treści filmu. Około tygodnia po projekcji filmu podobne pytania zadano podczas ankiety telefonicznej.

Wyniki: Spośród przebadanych pacjentów 72% podało dodatni wywiad w kierunku migotania przedsionków. Na pytanie „Czy stosowanie odpowiedniej farmakoterapii pozwoli zmniejszyć ryzyko udarów niedokrwiennych spowodowanych zatorem w tętnicach mózgowych?” przed obejrzeniem filmu pozytywnie odpowiedziało 80,4% badanych, natychmiast po projekcji 97,8% (p = 0,0152 przy porównaniu do wiedzy przed obejrzeniem filmu), po badaniu telefonicznym tydzień po przeprowadzeniu ankiety — 93,5%, (p = 0,1190 przy porównaniu do wiedzy przed obejrzeniem filmu). Konieczność stosowania leków została potwierdzona przez prawie 93,5% pacjentów przed projekcją w stosunku do 95,7% chorych w ankiecie telefonicznej. Film 3D VR został uznany za ważne narzędzie służące poszerzaniu świadomości chorych odnośnie konsekwencji nieleczonego migotania przedsionków przez 95,7% badanych. Chęć obejrzenia podobnych produkcji dotyczących innych jednostek chorobowych zadeklarowało 45 z 46 chorych. Posiadając wiedzę zaczerpniętą z filmu na temat konsekwencji niestosowania skutecznej terapii 95,7% zadeklarowało stosowanie leków przeciwkrzepliwych.

Wnioski: E-medycyna może być odpowiedzią na dzisiejsze oczekiwania chorych. Film 3D VR może być szansą na zmianę tradycyjnej formy informowania i szkolenia pacjenta. Pacjenci odnieśli korzyści z udziału w badaniu i wyrazili chęć nauki na temat innych chorób za pomocą zastosowanej przez autorów metody.

Referencje

  1. Cleeren G, Quirynen M, Ozcelik O, et al. Role of 3D animation in periodontal patient education: a randomized controlled trial. J Clin Periodontol. 2014; 41(1): 38–45.
  2. Zygouris S, Ntovas K, Giakoumis D, et al. A Preliminary Study on the Feasibility of Using a Virtual Reality Cognitive Training Application for Remote Detection of Mild Cognitive Impairment. J Alzheimers Dis. 2017; 56(2): 619–627.
  3. Schmid L, Glässel A, Schuster-Amft C. Therapists' Perspective on Virtual Reality Training in Patients after Stroke: A Qualitative Study Reporting Focus Group Results from Three Hospitals. Stroke Res Treat. 2016; 2016: 6210508.
  4. Ravi DK, Kumar N, Singhi P. Effectiveness of virtual reality rehabilitation for children and adolescents with cerebral palsy: an updated evidence-based systematic review. Physiotherapy. 2016 [Epub ahead of print].
  5. Evangelista LS, Ghasemzadeh H, Lee JA, et al. Predicting adherence to use of remote health monitoring systems in a cohort of patients with chronic heart failure. Technol Health Care. 2016 [Epub ahead of print].
  6. Mugica F, Nebot À, Bagherpour S, et al. A model for continuous monitoring of patients with major depression in short and long term periods. Technol Health Care. 2016 [Epub ahead of print].
  7. Moshtaghi O, Haidar YM, Sahyouni R, et al. Use of interactive iBooks for patient education in otology. Am J Otolaryngol. 2016 [Epub ahead of print].
  8. Li A, Montaño Z, Chen VJ, et al. Virtual reality and pain management: current trends and future directions. Pain Manag. 2011; 1(2): 147–157.