Tom 11, Nr 4 (2016)
UCZYMY SIĘ!
Opublikowany online: 2016-09-14

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 3731
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2508
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zespół Kounisa

Natalia Pietraszek, Jacek Bil
Kardiol Inwazyjna 2016;11(4):16-20.

Streszczenie

Zespół Kounisa, zwany również alergicznym zawałem serca, jest definiowany jako ostry zespół wieńcowy występujący jednocześnie z reakcją alergiczną, w której udział biorą czynniki aktywujące, takie jak płytki, histamina, cytokiny, chemokiny, proteazy oraz produkty kwasu arachidonowego. Komórki tuczne odgrywają kluczową rolę w patogenezie zespołu Kounisa. Obecnie rozróżnia się trzy typy zespołu Kounisa korelujące z obecnością lub brakiem choroby wieńcowej. W diagnostyce oprócz badań podmiotowego fizykalnego istotną rolę odrywają oznaczenie tryptazy i histaminy, a także alergiczne testy skórne. W postępowaniu należy uwzględnić zarówno leczenie reakcji alergicznej, jak i ostrego zespołu wieńcowego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF