Tom 11, Nr 3 (2016)
CHOROBY STRUKTURALNE SERCA
Opublikowany online: 2016-08-19

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1898
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2254
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

CHOROBY STRUKTURALNE SERCA

Marek Grygier
Kardiol Inwazyjna 2016;11(3):22.

Streszczenie

Kardiologia interwencyjna to nie tylko poszerzanie czy udrażnianie naczyń wieńcowych… W ostatnich latach obserwujemy niezwykle dynamiczny postęp w leczeniu endowaskularnym wad strukturalnych serca, zarówno wrodzonych jak i nabytych. Myślę tutaj nie tylko o TAVI, interwencyjnych zabiegach na zastawce mitralnej czy trójdzielnej, ale także o całym spektrum zabiegów we wrodzonych wadach serca, leczeniu niewydolności serca czy zamykaniu uszka lewego przedsionka. Takiej nowoczesnej terapii poświęca się coraz więcej miejsca w trakcie światowych i europejskich zjazdów kardiologicznych.