Tom 11, Nr 3 (2016)
PRZEWLEKŁE OKLUZJE WIEŃCOWE
Opublikowany online: 2016-08-19

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 299
Wyświetlenia/pobrania artykułu 4161
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Udrażnianie przewlekłych zamknięć tętnic wieńcowych (CTO) — nowe wyzwania

Jarosław Wójcik
Kardiol Inwazyjna 2016;11(3):15-16.

Streszczenie

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Zgodnie z wolą decydentów „Kardiologii Inwazyjnej”, charakter czasopisma ma się zmienić. To dobrze

skoro dzięki temu ma podnieść się jego poziom. Zostałem odpowiedzialny za dział „Przewlekłe okluzje wieńcowe”. Bardzo za to dziękuje Redakcji, gdyż istotnie jest to ten obszar zainteresowań, który obecnie w mojej działalności interwencyjnej jest najważniejszy.