Tom 11, Nr 4 (2016)
NIEWYDOLNOŚĆ SERCA
Opublikowany online: 2016-09-14

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1503
Wyświetlenia/pobrania artykułu 908
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Niedomykalność zastawki mitralnej. Cześć III. Leczenie

Jarosław Zalewski, Jadwiga Nessler
Kardiol Inwazyjna 2016;11(4):9-12.

Streszczenie

Leczenie chirurgiczne jest standardem w pierwotnej ciężkiej niedomykalności zastawki mitralnej (MR). Leczenie pacjentów z ciężką MR powinno być wykonywane w referencyjnych ośrodkach, w których odsetek skutecznej korekcji przekracza 95%, a śmiertelność chirurgiczna wynosi mniej niż 1%. Preferowanymi technikami w leczeniu MR są metody naprawcze. Z kolei postępowanie z pacjentami z wtórną MR nie jest dobrze ustalone. Przezskórna naprawa zastawki mitralnej z zastosowaniem MitraClip przynosi dobre rezultaty u pacjentów z pierwotną MR, u których istnieje wysokie ryzyko zabiegu. Mamy nadzieję, że na podstawie wyników trwających badań klinicznych dotyczących naprawy lub wymiany zastawki mitralnej, w tym przezcewnikowo, uda się znaleźć optymalne postępowanie we wtórnej MR.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF