Błąd cURL: Failed connect to www.viamedica.pl:443; Brak trasy do hosta
Tom 3, Nr 3-4 (2023)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2024-02-01
Wyświetlenia strony 127
Wyświetlenia/pobrania artykułu 6

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zakażenia wirusem półpaśca — epidemiologia, diagnostyka i profilaktyka w świetle rosnącego problemu klinicznego

Paulina Własiuk1, Krzysztof Giannopoulos1
DOI: 10.5603/hemedu.99218
Hematologia - Edukacja 2023;3(3-4):134-145.

Streszczenie

Półpasiec (HZ, herpes zoster) to choroba zakaźna rozwijająca się na podłożu reaktywacji utajonego zakażenia wirusem ospy wietrznej i półpaśca (VZV). Szczególnie narażone są osoby starsze oraz chorzy z osłabioną funkcją układu odpornościowego, w tym zwłaszcza chorzy na nowotwory układów krwiotwórczego i chłonnego czy guzy lite. Półpaścowi często towarzyszą powikłania, najczęściej w postaci neuralgii półpaścowej, utraty słuchu lub wzroku czy waskulopatii. Profilaktyka przeciwwirusowa obniża ryzyko półpaśca u chorych z osłabioną funkcją układu odpornościowego, jednak nie zmniejsza ryzyka wystąpienia powikłań, zwłaszcza neuralgii. Z tego względu zwiększa się znaczenie szczepień ochronnych przeciw VZV, przede wszystkim w grupach zwiększonego ryzyka zachorowania. W artykule zebrano aktualne dane dotyczące epidemiologii zakażeń, przebiegu infekcji oraz aktualnych możliwości w zakresie profilaktyki zakażeń HZ.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Błąd cURL: Failed connect to www.viamedica.pl:443; Brak trasy do hosta