Tom 3, Supl. D (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2024-02-16
Wyświetlenia strony 33
Wyświetlenia/pobrania artykułu 0
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Między skutecznością a toksycznością — wieloletnie leczenie przewlekłej białaczki szpikowej

Magdalena Kozioł1
DOI: 10.5603/hemedu.98583

Streszczenie

Przedstawiony przypadek stanowi opis niemal 30-letniej historii choroby pacjentki chorej na przewlekłą białaczkę szpikową (CML). Rozpoznanie choroby nastąpiło jeszcze przed erą leczenia inhibitorami kinaz tyrozynowych (TKI). Po krótkotrwałym leczeniu cytoredukcyjnym hydroksymocznikiem u pacjentki wykonano allogeniczną transplantację szpiku kostnego od dawcy rodzinnego. Po wieloletniej remisji doszło do nawrotu CML. Rozpoczęto leczenie pacjentki za pomocą kilku TKI, które było powikłane toksycznością hematologiczną.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Uzunel M, Mattsson J, Brune M, et al. Kinetics of minimal residual disease and chimerism in patients with chronic myeloid leukemia after nonmyeloablative conditioning and allogeneic stem cell transplantation. Blood. 2003; 101(2): 469–472.
  2. Deeks ED. Asciminib: first approval. Drugs. 2022; 82(2): 219–226.
  3. Caldemeyer L, Dugan M, Edwards J, et al. Long-Term side effects of tyrosine kinase inhibitors in chronic myeloid leukemia. Curr Hematol Malig Rep. 2016; 11(2): 71–79.
  4. Pérez-Lamas L, Luna A, Boque C, et al. Toxicity of asciminib in real clinical practice: analysis of side effects and cross-toxicity with tyrosine kinase inhibitors. Cancers (Basel). 2023; 15(4).
  5. Kronick O, Chen X, Mehra N, et al. Hematological adverse events with tyrosine kinase inhibitors for chronic myeloid leukemia: a systematic review with meta-analysis. Cancers (Basel). 2023; 15(17).
  6. Cortes JE, Kim DW, Pinilla-Ibarz J, et al. Ponatinib efficacy and safety in Philadelphia chromosome-positive leukemia: final 5-year results of the phase 2 PACE trial. Blood. 2018; 132(4): 393–404.
  7. Hochhaus A, Baccarani M, Silver RT, et al. European LeukemiaNet 2020 recommendations for treating chronic myeloid leukemia. Leukemia. 2020; 34(4): 966–984.
  8. Hughes TP, Shanmuganathan N. Management of TKI-resistant chronic phase CML. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2022; 2022(1): 129–137.