Tom 3, Supl. D (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2024-02-16
Wyświetlenia strony 40
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Asciminib w terapii chorej na przewlekłą białaczkę szpikową po wcześniejszych niepowodzeniach leczenia TKI z powodu braku optymalnej odpowiedzi oraz hepatotoksyczności

Weronika Lebowa12, Tomasz Sacha13
DOI: 10.5603/hemedu.98464

Streszczenie

Ponad 20 lat temu leczenie przewlekłej białaczki szpikowej (CML) zostało zrewolucjonizowane przez wprowadzenie leczenia celowanego inhibitorami kinaz tyrozynowych (TKI). Niektórzy pacjenci są jednak oporni na wiele TKI, a dodatkowym problemem jest toksyczność leczenia. Asciminib to inhibitor kinazy tyrozynowej bcr-abl1, o odmiennym od innych TKI mechanizmie działania, zarejestrowany w leczeniu chorych po niepowodzeniu lub nietolerancji przynajmniej dwóch TKI.

Przedstawiono opis przypadku 51-letniej pacjentki z oporną postacią CML i nasiloną toksycznością wątrobową poprzednio stosowanych TKI będącą powodem licznych przerw w leczeniu. Po wdrożeniu asciminibu osiągnięto zarówno dobrą kontrolę choroby, jak i ustąpienie hepatotoksyczności.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Hochhaus A, Larson R, Guilhot F, et al. Long-Term outcomes of imatinib treatment for chronic myeloid leukemia. N Engl J Med. 2017; 376(10): 917–927.
 2. Huang X, Cortes J, Kantarjian H. Estimations of the increasing prevalence and plateau prevalence of chronic myeloid leukemia in the era of tyrosine kinase inhibitor therapy. Cancer. 2012; 118(12): 3123–3127.
 3. Hochhaus A, Saussele S, Rosti G, et al. ESMO Guidelines Committee. Chronic myeloid leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2017; 28(suppl_4): iv41–iv51.
 4. Cortes JE, Saglio G, Kantarjian HM, et al. Final 5-year study results of DASISION: the dasatinib versus imatinib study in treatment-naïve chronic myeloid leukemia patients trial. J Clin Oncol. 2016; 34(20): 2333–2340.
 5. Sacha T. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Przewlekła białaczka szpikowa. Onkol Prakt Klin – Edu. 2020; 6: 38–54.
 6. Marin D, Ibrahim AR, Lucas C, et al. Assessment of BCR-ABL1 transcript levels at 3 months is the only requirement for predicting outcome for patients with chronic myeloid leukemia treated with tyrosine kinase inhibitors. J Clin Oncol. 2012; 30(3): 232–238.
 7. Hochhaus A, Baccarani M, Silver RT, et al. European LeukemiaNet 2020 recommendations for treating chronic myeloid leukemia. Leukemia. 2020; 34(4): 966–984.
 8. Viganò M, La Milia M, Grassini MV, et al. Hepatotoxicity of small molecule protein kinase inhibitors for cancer. Cancers (Basel). 2023; 15(6).
 9. Wang Z, Wang X, Wang Z, et al. Comparison of hepatotoxicity associated with new BCR-ABL tyrosine kinase inhibitors vs imatinib among patients with chronic myeloid leukemia: a systematic review and meta-analysis. JAMA Netw Open. 2021; 4(7): e2120165.
 10. Tesileanu CM, Michaleas S, Gonzalo Ruiz R, et al. The EMA assessment of asciminib for the treatment of adult patients with philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia in chronic phase who were previously treated with at least two tyrosine kinase inhibitors. Oncologist. 2023; 28(7): 628–632.
 11. Réa D, Mauro MJ, Boquimpani C, et al. A phase 3, open-label, randomized study of asciminib, a STAMP inhibitor, vs bosutinib in CML after 2 or more prior TKIs. Blood. 2021; 138(21): 2031–2041.
 12. Manley PW, Barys L, Cowan-Jacob SW. The specificity of asciminib, a potential treatment for chronic myeloid leukemia, as a myristate-pocket binding ABL inhibitor and analysis of its interactions with mutant forms of BCR-ABL1 kinase. Leuk Res. 2020; 98: 106458.
 13. LiverTox: clinical and research information on drug-induced liver injury. Asciminib. Last update: October 8, 2023. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK597219 (November 15, 2023).
 14. Pushpam D, Bakhshi S. Pharmacology of tyrosine kinase inhibitors in chronic myeloid leukemia; a clinician's perspective. Daru. 2020; 28(1): 371–385.
 15. Shah RR, Morganroth J, Shah DR. Hepatotoxicity of tyrosine kinase inhibitors: clinical and regulatory perspectives. Drug Saf. 2013; 36(7): 491–503.
 16. Purwar S, Fatima A, Bhattacharyya H, et al. Toxicity of targeted anticancer treatments on the liver in myeloproliferative neoplasms. World J Hepatol. 2023; 15(9): 1021–1032.
 17. Lopina N, Dmytrenko I, Hamov D, et al. Novel score-based decision approach in chronic myeloid leukemia patients after acute toxic imatinib-induced liver injury. Cureus. 2019; 11(4): e4411.
 18. Garcia-Gutiérrez V, Luna A, Alonso-Dominguez JM, et al. Safety and efficacy of asciminib treatment in chronic myeloid leukemia patients in real-life clinical practice. Blood Cancer J. 2021; 11(2): 16.
 19. Khadadah FM, Cerquozzi S, Olney HJ, et al. Canadian real-world experience of asciminib treatment in heavily pre-treated chronic myeloid leukemia (CML) patients who failed multiple lines of tyrosine kinase inhibitor (TKI) therapy. Leuk Res. 2023; 133: 107374.
 20. Innes AJ, Hayden C, Orovboni V, et al. Real-World experience of asciminib: factors associated with response. Blood. 2022; 140(Suppl 1): 6796–6797.