Tom 3, Supl. C (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2023-04-28
Wyświetlenia strony 250
Wyświetlenia/pobrania artykułu 3
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Melofibroza w przebiegu nadpłytkowości samoistnej

Monika Dąbrowska1

Streszczenie

Mielofibroza jest choroba przewlekłą, postępującą, często rozwijającą się podstępnie przez wiele lat. Niewielu chorych może zostać podanych procedurze allogenicznej transplantacji komórek macierzystych szpiku. Dzięki obecnie dostępnym lekom, inhibitorom JAK2, można nie tylko poprawić jakość życia pacjentów, ale także wydłużyć czas ich przeżycia.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Buss DH, O'Connor ML, Woodruff RD, et al. Bone marrow and peripheral blood findings in patients with extreme thrombocytosis. A report of 63 cases. Arch Pathol Lab Med. 1991; 115(5): 475–480.
  2. Cioch M, Jarosz P. Pierwotna mielofibroza — przegląd metod leczniczych. Acta Haematol Pol. 2014; 45(2): 143–148.
  3. Jakafi® ruxolitinib [prescribing information]. Incyte Corporation, Wilmington. https://www.jakafi.com/pdf/prescribing-information.pdf (March 17, 2023).