Tom 3, Supl. C (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2023-04-28
Wyświetlenia strony 454
Wyświetlenia/pobrania artykułu 3
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Włóknienie szpiku w przebiegu czerwienicy prawdziwej — terapia ruksolitynibem a infekcja posożytnicza

Justyna Gil1

Streszczenie

Czerwienica prawdziwa (PV) i mielofibroza należą do nowotworów mieloproliferacyjnych BCR/ABL-ujemnych. U około 10% pacjentów obserwuje się transformację do mielofibrozy po PV. Wprowadzenie do leczenia ruksolitynibu poprawiło jakość oraz długość życia chorych z włóknieniem szpiku — zarówno pierwotnym, jak i poprzedzonym PV lub nadpłytkowością samoistną. W artykule przedstawiono przypadek pacjenta po transformacji z PV w mielofibrozę, leczonego inhibitorem kinaz JAK1 i JAK2, u którego wystąpiła infekcja pasożytnicza tasiemcem bąblowcowym.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Moulard O, Mehta J, Fryzek J, et al. Epidemiology of myelofibrosis, essential thrombocythemia, and polycythemia vera in the European Union. Eur J Haematol. 2014; 92(4): 289–297.
  2. Góra-Tybor J. Czerwienica prawdziwa i nadpłytkowośc samoistna — diagnostyka i terapia. Hematologia. 2014; 5(2): 105–114.
  3. Barosi G, Mesa RA, Thiele J, et al. International Working Group for Myelofibrosis Research and Treatment (IWG-MRT). Proposed criteria for the diagnosis of post-polycythemia vera and post-essential thrombocythemia myelofibrosis: a consensus statement from the International Working Group for Myelofibrosis Research and Treatment. Leukemia. 2008; 22(2): 437–438.
  4. James C, Ugo V, Le Couédic JP, et al. A unique clonal JAK2 mutation leading to constitutive signalling causes polycythaemia vera. Nature. 2005; 434(7037): 1144–1148.
  5. Warzocha K, Homenda W, Pluta A, et al. Ruksolitynib w terapii chorych na mielofibrozę — pytania i odpowiedzi. Hematologia. 2019; 9(4): 269–284.
  6. Gerds AT, Dao KH. Polycythemia vera management and challenges in the community health setting. Oncology. 2017; 92(4): 179–189.
  7. Coltro G, Mannelli F, Guglielmelli P, et al. A life-threatening ruxolitinib discontinuation syndrome. Am J Hematol. 2017; 92(8): 833–838.