Tom 3, Supl. A (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2023-03-23
Wyświetlenia strony 308
Wyświetlenia/pobrania artykułu 4
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zastosowanie ruksolitynibu w leczeniu przewlekłej, opornej na glikokortykosteroidy choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

Ewa Karakulska-Prystupiuk1, Kazimierz Hałaburda1, Tigran Torosian1, Jarosław Sabela1, Grzegorz Basak1, Wiesław Wiktor Jędrzejczak1

Streszczenie

Przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (cGvHD) występuje u ponad połowy biorców allogenicznych komórek krwiotwórczych i jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych powikłań niezwiązanych z nawrotem. Standardem w leczeniu cGvHD pozostają glikokortykosteroidy, ale ponad połowa chorych jest na nie oporna. W pracy przedstawiono przypadek 22-letniego chorego z ciężką steroidooporną cGvHD, bez poprawy po wielu liniach leczenia immunosupresyjnego, u którego zastosowano inhibitor szlaku sygnałowego JAK-STAT — ruksolitynib.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Jagasia MH, Greinix HT, Arora M, et al. National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria for Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease: I. The 2014 Diagnosis and Staging Working Group report. Biol Blood Marrow Transplant. 2015; 21(3): 389–401.e1.
 2. Carreras E, Dufour C, Mohty M, Kröger N. ed. The EBMT handbook: hematopoietic stem cell transplantation and cellular therapies. 7th ed. . Springer, Cham 2019.
 3. Styczyński J, Tridello G, Koster L, et al. Infectious Diseases Working Party EBMT. Death after hematopoietic stem cell transplantation: changes over calendar year time, infections and associated factors. Bone Marrow Transplant. 2020; 55(1): 126–136.
 4. Schoemans HM, Lee SJ, Ferrara JL, et al. EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation) Transplant Complications Working Party and the “EBMT−NIH (National Institutes of Health)−CIBMTR (Center for International Blood and Marrow Transplant Research) GvHD Task Force”. EBMT-NIH-CIBMTR Task Force position statement on standardized terminology & guidance for graft-versus-host disease assessment. Bone Marrow Transplant. 2018; 53(11): 1401–1415.
 5. Wolff D, Fatobene G, Rocha V, et al. Steroid-refractory chronic graft-versus-host disease: treatment options and patient management. Bone Marrow Transplant. 2021; 56(9): 2079–2087.
 6. Oarbeascoa G, Lozano ML, Guerra LM, et al. Grupo Español de Aféresis – Spanish Apheresis Group. Retrospective multicenter study of extracorporeal photopheresis in steroid-refractory acute and chronic graft-versus-host disease. Biol Blood Marrow Transplant. 2020; 26(4): 651–658.
 7. Zeiser R, Polverelli N, Ram R, et al. REACH3 Investigators. Ruxolitinib for glucocorticoid-refractory chronic graft-versus-host disease. N Engl J Med. 2021; 385(3): 228–238.
 8. Adler Y, Charron P, Imazio M, et al. ESC Scientific Document Group. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: the Task Force for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2015; 36(42): 2921–2964.
 9. Teh C, Onstad L, Lee SJ. Reliability and validity of the modified 7-day Lee Chronic Graft-versus-Host Disease Symptom Scale. Biol Blood Marrow Transplant. 2020; 26(3): 562–567.
 10. Kitko CL, Pidala J, Schoemans HM, et al. National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria for Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease: IIa. The 2020 Clinical Implementation and Early Diagnosis Working Group Report. Transplant Cell Ther. 2021; 27(7): 545–557.
 11. Karakulska-Prystupiuk E, Basak G, Dwilewicz-Trojaczek J, et al. Pericarditis in patients with chronic graft-vs-host disease. Transplant Proc. 2018; 50(7): 2218–2222.
 12. Tichelli A, Bhatia S, Socié G. Cardiac and cardiovascular consequences after haematopoietic stem cell transplantation. Br J Haematol. 2008; 142(1): 11–26.
 13. Roberts SS, Leeborg N, Loriaux M, et al. Acute graft-versus-host disease of the heart. Pediatr Blood Cancer. 2006; 47(5): 624–628.
 14. Shulman HM, Cardona DM, Greenson JK, et al. NIH Consensus development project on criteria for clinical trials in chronic graft-versus-host disease: II. The 2014 Pathology Working Group Report. Biol Blood Marrow Transplant. 2015; 21(4): 589–603.
 15. Martin PJ, Lee SJ, Przepiorka D, et al. National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria for Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease: VI. The 2014 Clinical Trial Design Working Group Report. Biol Blood Marrow Transplant. 2015; 21(8): 1343–1359.
 16. Toubai T, Rossi C, Tawara I, et al. Murine models of steroid refractory graft-versus-host disease. Sci Rep. 2018; 8(1): 12475.
 17. Sabela J, Wroński J, Karakulska-Prystupiuk E, et al. Rheumatological manifestations of chronic graft versus host disease — case series. Blood Cells Mol Dis. 2023; 98: 102709.