Tom 2, Nr 3-4 (2022)
PRACA POGLĄDOWA
Opublikowany online: 2022-09-20
Wyświetlenia strony 723
Wyświetlenia/pobrania artykułu 10
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna — diagnostyka i leczenie w warunkach polskich

Piotr Małecki1, Sebastian Grosicki1
Hematologia - Edukacja 2022;2(3-4):125-131.

Streszczenie

Małopłytkowość immunologiczna (ITP) jest nabytą chorobą autoimmunologiczną charakteryzującą się izolowaną małopłytkowością poniżej 100 000/μl spowodowaną niszczeniem oraz zmniejszonym wytwarzaniem płytek krwi. Podstawa leczenia pierwszej linii to systemowa steroidoterapia, jednak — ze względu na bardzo wysoki odsetek nawrotów małopłytkowości po jej zakończeniu oraz przypadków steroidooporności — zwykle konieczne jest zastosowanie kolejnych linii leczenia. Standardowymi metodami terapii w przypadkach steroidooporności lub steroidozależności są splenektomia, rytuksymab lub leki z grupy agonistów receptora trombopoetyny.

W artykule przedstawiono aktualne dane dotyczące diagnostyki i terapii ITP z uwzględnieniem ograniczeń w dostępie do niektórych form leczenia w warunkach polskich.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?