Tom 2, Nr 2 (2022)
PRACA POGLĄDOWA
Opublikowany online: 2022-08-31
Wyświetlenia strony 1720
Wyświetlenia/pobrania artykułu 12
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Status mutacji IGHV i wybór terapii pierwszej linii u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

Bartosz Puła1, Krzysztof Jamroziak2, Tomasz Wróbel3, Krzysztof Giannopoulos45, Iwona Hus1
Hematologia - Edukacja 2022;2(2):64-72.

Streszczenie

Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL) to nieuleczalny nowotwór limfoidalny o zróżnicowanym przebiegu klinicznym — od stosunkowo powolnego, charakteryzującego się długim przeżyciem chorych, do bardziej agresywnego, związanego z opornością na leczenie. Wyniki randomizowanych badań klinicznych i długookresowych obserwacji retrospektywnych wykazały, że istotną rolę prognostyczną u chorych na CLL odgrywa stan hipermutacji somatycznej genu kodującego część zmienną łańcucha ciężkiego immunoglobuliny tworzącej receptor komórek B. Zgodnie z aktualnymi międzynarodowymi i polskimi wytycznymi ocena statusu mutacji IGHV przed rozpoczęciem leczenia pierwszej linii powinna być obowiązkowa i wraz z oceną defektów szlaku p53 oraz chorób współistniejących wpływać na decyzję o wyborze terapii. W pracy przedstawiono uzasadnienie oceny statusu mutacji IGHV oraz jego prognostyczną rolę u chorych na CLL poddanych leczeniu pierwszego rzutu.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?