Tom 2, Nr 2 (2022)
PRACA POGLĄDOWA
Opublikowany online: 2022-08-31
Wyświetlenia strony 557
Wyświetlenia/pobrania artykułu 13
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Optymalizacja leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego obciążonych wysokim ryzykiem cytogenetycznym w Polsce

Krzysztof Giannopoulos12, Krzysztof Jamroziak3, Tomasz Wróbel4, Dominik Dytfeld5
Hematologia - Edukacja 2022;2(2):55-63.

Streszczenie

Szpiczak plazmocytowy (PCM) jest złośliwym nowotworem hematologicznym, który wywodzi się z dojrzałych komórek B. Rokowanie chorych z PCM jest w dużym stopniu uzależnione od obecności aberracji cytogenetycznych. Określenie ryzyka cytogenetycznego umożliwia informowanie chorych o rokowaniu oraz pozwala na indywidualny dobór terapii. W Polsce oznaczanie ryzyka cytogenetycznego jest procedurą w pełni refundowaną i przeprowadzenie takiego badania rekomenduje się u każdego zdiagnozowanego pacjenta. Terapia chorych obciążonych wysokim ryzykiem cytogenetycznym powinna być zaplanowana z uwzględnieniem tandemowej autotransplantacji komórek krwiotwórczych u pacjentów kwalifikujących się do zabiegu. U chorych na opornego lub nawrotowego PCM leczenie iksazomibem w połączeniu z lenalidomidem i deksametazonem wydaje się znosić ryzyko cytogenetyczne.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?