Tom 2, Nr 3-4 (2022)
PRACA POGLĄDOWA
Opublikowany online: 2023-03-06
Wyświetlenia strony 855
Wyświetlenia/pobrania artykułu 9
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Praktyczne aspekty stosowania wenetoklaksu w skojarzeniu z azacytydyną w terapii nowo rozpoznanej ostrej białaczki szpikowej u chorych niekwalifikujących się do intensywnej chemioterapii

Andrzej Szczepaniak1, Lidia Gil1, Sebastian Giebel2, Grzegorz Helbig3, Tomasz Wróbel4, Jan Maciej Zaucha5, Bożena Budziszewska6, Agnieszka Wierzbowska7
Hematologia - Edukacja 2022;2(3-4):158-170.

Streszczenie

Celami leczenia pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) w podeszłym wieku, którzy nie kwalifikują się do intensywnej chemioterapii, są wydłużenie przeżycia oraz poprawa jakości życia, a wyniki dotychczasowego leczenia nie są satysfakcjonujące. Terapia wenetoklaksem w skojarzeniu z azacytydyną (AZA) w nowo rozpoznanej AML pozwoliła na osiągnięcie remisji u 2/3 chorych i znaczne wydłużenie mediany przeżycia całkowitego. Terapia ta jest coraz częściej stosowana w praktyce klinicznej i wyznacza nowe standardy postępowania. Stosowanie wenetoklaksu u chorych z AML wymaga znajomości zasad leczenia oraz indywidualizacji terapii. W niniejszym przeglądzie podsumowano najważniejsze elementy praktyki klinicznej stosowania wenetoklaksu w skojarzeniu z AZA dotyczące schematu dawkowania, postępowania w przypadku cytopenii występujących w trakcie terapii oraz dostosowywania leczenia w sytuacji ryzyka wystąpienia interakcji międzylekowych. Leczenie wenetoklaksem może powodować ryzyko wystąpienia zespołu lizy guza (TLS), dlatego konieczne jest stopniowe zwiększanie dawki, stosowanie profilaktyki TLS oraz ograniczenie liczby leukocytów w momencie wdrażania leczenia. Choć cytopenie występujące w trakcie terapii wenetoklaksem dotyczą większości pacjentów, to nie zaleca się modyfikowania dawkowania, zanim nie nastąpi remisja choroby. Po osiągnięciu remisji choroby w przypadku toksyczności hematologicznej rekomenduje się odroczenie kolejnego cyklu leczenia, a następnie skrócenie czasu stosowania leku, z utrzymaniem zalecanej dawki. Znajomość interakcji międzylekowych wenetoklaksu jest niezbędna do osiągnięcia skuteczności oraz bezpieczeństwa terapii. Kluczowe jest rozważenie zasadności stosowania niektórych leków, takich jak na przykład pochodne azolowe stosowane w profilaktyce inwazyjnych zakażeń grzybiczych oraz znajomość schematów dostosowania dawkowania wenetoklaksu. Szczegółowa znajomość powyższych aspektów terapii jest niezbędna, aby zapewnić ciągłość, bezpieczeństwo i skuteczność stosowania połączenia wenetoklaksu i AZA.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Seferyńska I, Warzocha KA. Raport z rejestru zachorowań na ostre białaczki u osób dorosłych w Polsce w latach 2004–2010 prowadzonego przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w imieniu Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG). Hematologia. 2014; 5(2): 162–72.
 2. Dong Y, Shi O, Zeng Q, et al. Leukemia incidence trends at the global, regional, and national level between 1990 and 2017. Exp Hematol Oncol. 2020; 9: 14.
 3. Rücker FG, Schlenk RF, Bullinger L, et al. TP53 alterations in acute myeloid leukemia with complex karyotype correlate with specific copy number alterations, monosomal karyotype, and dismal outcome. Blood. 2012; 119(9): 2114–2121.
 4. Dombret H, Seymour JF, Butrym A, et al. International phase 3 study of azacitidine vs conventional care regimens in older patients with newly diagnosed AML with >30% blasts. Blood. 2015; 126(3): 291–299.
 5. Kantarjian HM, Thomas XG, Dmoszynska A, et al. Multicenter, randomized, open-label, phase III trial of decitabine versus patient choice, with physician advice, of either supportive care or low-dose cytarabine for the treatment of older patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia. J Clin Oncol. 2012; 30(21): 2670–2677.
 6. Burnett AK, Milligan D, Prentice AG, et al. A comparison of low-dose cytarabine and hydroxyurea with or without all-trans retinoic acid for acute myeloid leukemia and high-risk myelodysplastic syndrome in patients not considered fit for intensive treatment. Cancer. 2007; 109(6): 1114–1124.
 7. Burnett AK, Hills RK, Hunter AE, et al. UK National Cancer Research Institute AML Working Group. The addition of gemtuzumab ozogamicin to low-dose Ara-C improves remission rate but does not significantly prolong survival in older patients with acute myeloid leukaemia: results from the LRF AML14 and NCRI AML16 pick-a-winner comparison. Leukemia. 2013; 27(1): 75–81.
 8. Sekeres MA, Lancet JE, Wood BL, et al. Randomized phase IIb study of low-dose cytarabine and lintuzumab versus low-dose cytarabine and placebo in older adults with untreated acute myeloid leukemia. Haematologica. 2013; 98(1): 119–128.
 9. Zeidan AM, Boss I, Beach CL, et al. A randomized phase 2 trial of azacitidine with or without durvalumab as first-line therapy for older patients with AML. Blood Adv. 2022; 6(7): 2219–2229.
 10. Saxena K, Herbrich SM, Pemmaraju N, et al. A phase 1b/2 study of azacitidine with PD-L1 antibody avelumab in relapsed/refractory acute myeloid leukemia. Cancer. 2021; 127(20): 3761–3771.
 11. Duong VuH, Ruppert A, Mims A, et al. Entospletinib (ENTO) and decitabine (DEC) combination therapy in older newly diagnosed (ND) acute myeloid leukemia (AML) patients with mutant TP53 or complex karyotype is associated with poor response and survival: a phase 2 sub-study of the beat AML master trial. Blood. 2021; 138(Suppl 1): 1279–1279.
 12. DiNardo CD, Jonas BA, Pullarkat V, et al. Azacitidine and venetoclax in previously untreated acute myeloid leukemia. N Engl J Med. 2020; 383(7): 617–629.
 13. DiNardo CD, Pratz K, Pullarkat V, et al. Venetoclax combined with decitabine or azacitidine in treatment-naive, elderly patients with acute myeloid leukemia. Blood. 2019; 133(1): 7–17.
 14. Pratz KW, Panayiotidis P, Recher C, et al. Venetoclax combinations delay the time to deterioration of HRQoL in unfit patients with acute myeloid leukemia. Blood Cancer J. 2022; 12(4): 71.
 15. Kapoor I, Bodo J, Hill BT, et al. Targeting BCL-2 in B-cell malignancies and overcoming therapeutic resistance. Cell Death Dis. 2020; 11(11): 941.
 16. Konopleva M, Pollyea DA, Potluri J, et al. Efficacy and biological correlates of response in a phase II study of venetoclax monotherapy in patients with acute myelogenous leukemia. Cancer Discov. 2016; 6(10): 1106–1117.
 17. Teh TC, Nguyen NY, Moujalled DM, et al. Enhancing venetoclax activity in acute myeloid leukemia by co-targeting MCL1. Leukemia. 2018; 32(2): 303–312.
 18. Bogenberger JM, Delman D, Hansen N, et al. Ex vivo activity of BCL-2 family inhibitors ABT-199 and ABT-737 combined with 5-azacytidine in myeloid malignancies. Leuk Lymphoma. 2015; 56(1): 226–229.
 19. Wei AH, Strickland SA, Hou JZ, et al. Venetoclax combined with low-dose cytarabine for previously untreated patients with acute myeloid leukemia: results from a phase Ib/II study. J Clin Oncol. 2019; 37(15): 1277–1284.
 20. VENCLEXTA (venetoclax). U.S. Food and Drug Administration. Apr 11, 2016. https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/results_product.cfm?Appl_Type=N&Appl_No=208573# (August 22, 2022).
 21. Venclyxto. Summary of Product Characteristics. European Medicines Agency, 2016. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/venclyxto (August 22, 2022).
 22. Pan R, Hogdal LJ, Benito JM, et al. Selective BCL-2 inhibition by ABT-199 causes on-target cell death in acute myeloid leukemia. Cancer Discov. 2014; 4(3): 362–375.
 23. Campos L, Rouault JP, Sabido O, et al. High expression of bcl-2 protein in acute myeloid leukemia cells is associated with poor response to chemotherapy. Blood. 1993; 81(11): 3091–3096.
 24. Jin S, Cojocari D, Purkal JJ, et al. 5-azacitidine induces NOXA to prime AML cells for venetoclax-mediated apoptosis. Clin Cancer Res. 2020; 26(13): 3371–3383.
 25. Bose P, Gandhi V, Bose P, et al. Pathways and mechanisms of venetoclax resistance. Leuk Lymphoma. 2017; 58(9): 1–17.
 26. Pollyea DA, Pratz KW, Wei AH, et al. Safety and preliminary efficacy of venetoclax with decitabine or azacitidine in elderly patients with previously untreated acute myeloid leukaemia: a non-randomised, open-label, phase 1b study. Lancet Oncol. 2018; 19(2): 216–228.
 27. Gribben JG. Practical management of tumour lysis syndrome in venetoclax-treated patients with chronic lymphocytic leukaemia. Br J Haematol. 2020; 188(6): 844–851.
 28. Iskierka-Jażdżewska E, Robak T. Minimizing and managing treatment-associated complications in patients with chronic lymphocytic leukemia. Expert Rev Hematol. 2020; 13(1): 39–53.
 29. Keruakous A, Saleem R, Asch A. Venetoclax-induced tumor lysis syndrome in acute myeloid leukemia: real world experience. J Clin Oncol. 2020; 38(15_suppl): e19542–e19542.
 30. Esparza S, Muluneh B, Galeotti J, et al. Venetoclax-induced tumour lysis syndrome in acute myeloid leukaemia. Br J Haematol. 2020; 188(1): 173–177.
 31. Huang JQ, Academia E, Pollyea DA, et al. Tumor lysis syndrome (TLS) in acute myeloid leukemia (AML) patients treated with azacitidine (AZA) and venetoclax (VEN). J Clin Oncol. 2020; 38(15_suppl): e19507–e19507.
 32. Matuszkiewicz-Rowinska J, Malyszko J. Prevention and treatment of tumor lysis syndrome in the era of onco-nephrology progress. Kidney Blood Press Res. 2020; 45(5): 645–660.
 33. Richard-Carpentier G, DiNardo CD. Venetoclax for the treatment of newly diagnosed acute myeloid leukemia in patients who are ineligible for intensive chemotherapy. Ther Adv Hematol. 2019; 10: 2040620719882822.
 34. Greenberg PL, Tuechler H, Schanz J, et al. Revised international prognostic scoring system for myelodysplastic syndromes. Blood. 2012; 120(12): 2454–2465.
 35. Pratz KW, DiNardo CD, Selleslag D, et al. Cytopenia management in patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia treated with venetoclax plus azacitidine in the VIALE-A study. Blood. 2020; 136(Suppl 1): 51–53.
 36. Vidaza. Summary of Product Characteristics. European Medicines Agency 2009. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vidaza (August 22, 2022).
 37. Czerw T, Labopin M, Gorin NC, et al. Use of G-CSF to hasten neutrophil recovery after auto-SCT for AML is not associated with increased relapse incidence: a report from the Acute Leukemia Working Party of the EBMT. Bone Marrow Transplant. 2014; 49(7): 950–954.
 38. Feng X, Lan He, Ruan Y, et al. Impact on acute myeloid leukemia relapse in granulocyte colony-stimulating factor application: a meta-analysis. Hematology. 2018; 23(9): 581–589.
 39. Jonas BA, Pollyea DA. How we use venetoclax with hypomethylating agents for the treatment of newly diagnosed patients with acute myeloid leukemia. Leukemia. 2019; 33(12): 2795–2804.
 40. Maertens JA, Girmenia C, Brüggemann RJ, et al. European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL), a joint venture of the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), the Immunocompromised Host Society (ICHS) and, European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL), a joint venture of the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), the Immunocompromised Host Society (ICHS) and the European LeukemiaNet (ELN). European guidelines for primary antifungal prophylaxis in adult haematology patients: summary of the updated recommendations from the European Conference on Infections in Leukaemia. J Antimicrob Chemother. 2018; 73(12): 3221–3230.
 41. Dragonetti G, Criscuolo M, Fianchi L, et al. Invasive aspergillosis in acute myeloid leukemia: are we making progress in reducing mortality? Med Mycol. 2017; 55(1): 82–86.
 42. Pagano L, Caira M, Candoni A, et al. SEIFEM Group. Evaluation of the practice of antifungal prophylaxis use in patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia: results from the SEIFEM 2010-B registry. Clin Infect Dis. 2012; 55(11): 1515–1521.
 43. Cornely OA, Maertens J, Winston DJ, et al. Posaconazole vs. fluconazole or itraconazole prophylaxis in patients with neutropenia. N Engl J Med. 2007; 356(4): 348–359.
 44. Barreto JN, Beach CL, Wolf RC, et al. The incidence of invasive fungal infections in neutropenic patients with acute leukemia and myelodysplastic syndromes receiving primary antifungal prophylaxis with voriconazole. Am J Hematol. 2013; 88(4): 283–288.
 45. Agarwal SK, Salem AH, Danilov AV, et al. Effect of ketoconazole, a strong CYP3A inhibitor, on the pharmacokinetics of venetoclax, a BCL-2 inhibitor, in patients with non-Hodgkin lymphoma. Br J Clin Pharmacol. 2017; 83(4): 846–854.
 46. Agarwal SK, DiNardo CD, Potluri J, et al. Management of venetoclax-posaconazole interaction in acute myeloid leukemia patients: evaluation of dose adjustments. Clin Ther. 2017; 39(2): 359–367.
 47. Rausch CR, DiNardo CD, Maiti A, et al. Duration of cytopenias with concomitant venetoclax and azole antifungals in acute myeloid leukemia. Cancer. 2021; 127(14): 2489–2499.
 48. Weiss J, Gajek T, Köhler BC, et al. Venetoclax (ABT-199) might act as a perpetrator in pharmacokinetic drug-drug interactions. Pharmaceutics. 2016; 8(1).
 49. Aldoss I, Dadwal S, Zhang J, et al. Invasive fungal infections in acute myeloid leukemia treated with venetoclax and hypomethylating agents. Blood Adv. 2019; 3(23): 4043–4049.
 50. Stemler J, de Jonge N, Skoetz N, et al. Antifungal prophylaxis in adult patients with acute myeloid leukaemia treated with novel targeted therapies: a systematic review and expert consensus recommendation from the European Hematology Association. Lancet Haematol. 2022; 9(5): e361–e373.
 51. Heuser M, Ofran Y, Boissel N, et al. ESMO Guidelines Committee. Electronic address: clinicalguidelines@esmo.org. Acute myeloid leukaemia in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2020; 31(6): 697–712.
 52. Pratz K, Jonas B, Pullarkat V, et al. Measurable residual disease response in acute myeloid leukemia treated with venetoclax and azacitidine. J Clin Oncol. 2021; 39(15_suppl): 7018.
 53. Othman TA, Tenold ME, Moskoff BN, et al. Venetoclax-based combinations for the treatment of newly diagnosed acute myeloid leukemia. Future Oncol. 2021; 17(23): 2989–3005.