Tom 2, Nr 1 (2022)
PRACA POGLĄDOWA
Opublikowany online: 2022-05-18
Wyświetlenia strony 1401
Wyświetlenia/pobrania artykułu 8
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Mutacje genów JAK i STAT a aktywacja szlaku JAK–STAT w nowotworach limfo- i mieloproliferacyjnych

Michał Łączak, Martyna Kuczyńska, Joanna Grygier, Dominika Andrzejewska, Wiktoria Grochowska, Hanna Gulaczyk, Krzysztof Lewandowski1
Hematologia - Edukacja 2022;2(1):19-35.

Streszczenie

Nowotwory limfo- oraz mieloproliferacyjne są heterogenną grupą chorób komórki macierzystej szpiku (HSC). Wykazano, że w większości z nich transformacja nowotworowa jest wynikiem nabycia przez HSC defektów molekularnych, prowadzących do zaburzeń, dojrzewania i różnicowania HSC. W pracy przedstawiono najczęstsze zaburzenia w obrębie szlaku przekazywania sygnału komórkowego kinaza Janusowa–przewodnik sygnału i aktywator transkrypcji (JAK–STAT). Szczególną uwagę poświęcono mutacjom genowym prowadzącym do zaburzenia przekazywania sygnału szlakiem JAK–STAT u chorych na nowotwory limfo- i mieloproliferacyjne. Ich poznanie umożliwia opracowanie terapii celowanych molekularnie z uwzględnieniem leków hamujących ścieżkę sygnałową JAK–STAT.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?