Tom 2, Nr 1 (2022)
STANOWISKO EKSPERTÓW
Opublikowany online: 2022-05-18
Wyświetlenia strony 1498
Wyświetlenia/pobrania artykułu 25
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Rekomendacje ekspertów MDS PALG w zakresie diagnostyki zespołów mielodysplastycznych w Polsce na 2021 rok

Krzysztof Mądry1, Joanna Drozd-Sokołowska1, Karol Lis1, Bożena Katarzyna Budziszewska2, Bartłomiej Pogłódek3, Rafał Machowicz1, Edyta Subocz4, Katarzyna Wiśniewska-Piąty5, Tomasz Wróbel6, Jan Maciej Zaucha7, Ewa Zarzycka7, Olga Haus8, Ewa Karakulska-Prystupiuk1, Lidia Gil9, Aleksandra Butrym10, Agnieszka Tomaszewska11, Grzegorz W. Basak1, Anna Waszczuk-Gajda1, Agnieszka Pluta11, Paweł Szwedyk12, Małgorzata Jarmuż-Szymczak9, Jagoda Rytel1, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek1
Hematologia - Edukacja 2022;2(1):1-18.

Streszczenie

Zespoły mielodysplastyczne (MDS) to heterogenna grupa chorób nowotworowych układu krwiotwórczego objawiająca się nieefektywną hematopoezą i tendencją do transformacji do ostrej białaczki szpikowej. Rozpoznanie MDS należy brać pod uwagę w diagnostyce różnicowej cytopenii, zwłaszcza u starszych osób. W artykule przedstawiono zalecenia ekspertów MDS Polskiej Grupy Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) w zakresie diagnostyki MDS. Zaprezentowano współczesne klasyfikacje i wskaźniki prognostyczne, a także szczegółowo omówiono badania rekomendowane przy rozpoznaniu MDS — badanie cytologiczne, histopatologiczne, immunofenotypowe, cytogenetyczne i molekularne. Celem pracy jest implementacja współczesnej wiedzy o MDS do rutynowej, codziennej praktyki od diagnostyki cytopenii do ustalenia konkretnego rozpoznania i rokowania chorych na MDS.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?