Tom 2, Nr 1 (2022)
OPIS PRZYPADKU
Opublikowany online: 2022-05-18
Wyświetlenia strony 1270
Wyświetlenia/pobrania artykułu 8
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zaburzenia psychiczne jako rzadkie działanie niepożądane leczenia pomalidomidem

Agata Tyczyńska1
Hematologia - Edukacja 2022;2(1):49-52.

Streszczenie

Zaburzenia psychiczne mogą wystąpić u pacjentów leczonych pomalidomidem. Przedstawiono opis przypadku 76-letniej chorej, u której w trakcie pierwszego cyklu terapii pomalidomidem doszło do obniżenia nastroju i bezsenności. Wczesne odroczenie terapii do czasu ustąpienia działania niepożądanego i wznowienie jej w zmniejszonej dawce pozwoliło na kontynuację leczenia i osiągnięcie trwałej odpowiedzi hematologicznej, mimo nieskuteczności i oporności na talidomid i lenalidomid.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Charaketrystyka Produktu leczniczego. Imnovid, kapsułki twarde. Bristol-Myers Squibb. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/imnovid-epar-product-information_pl.pdf (February 8, 2021).
  2. Dimopoulos MA, Leleu X, Palumbo A, et al. Expert panel consensus statement on the optimal use of pomalidomide in relapsed and refractory multiple myeloma. Leukemia. 2014; 28(8): 1573–1585.
  3. Miguel JS, Weisel K, Moreau P, et al. Pomalidomide plus low-dose dexamethasone versus high-dose dexamethasone alone for patients with relapsed and refractory multiple myeloma (MM-003): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2013; 14(11): 1055–1066.
  4. Siegel DS, Schiller GJ, Song KW, et al. Pomalidomide plus low-dose dexamethasone in relapsed refractory multiple myeloma after lenalidomide treatment failure. Br J Haematol. 2020; 188(4): 501–510.
  5. Richardson PG, Oriol A, Beksac M, et al. OPTIMISMM trial investigators. Pomalidomide, bortezomib, and dexamethasone for patients with relapsed or refractory multiple myeloma previously treated with lenalidomide (OPTIMISMM): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2019; 20(6): 781–794.
  6. Lacy MQ, McCurdy AR. Pomalidomide. Blood. 2013; 122(14): 2305–2309.