Tom 1, Nr 1 (2021)
PRACA POGLĄDOWA
Opublikowany online: 2021-10-27
Wyświetlenia strony 2903
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Jaki wpływ wywarło wprowadzenie biorównoważnego rytuksymabu na codzienną praktykę hematologiczną? Doświadczenia krajów Unii Europejskiej

Iwona Hus1
Hematologia - Edukacja 2021;1(1):19-24.

Streszczenie

Chłoniaki z komórek B stanowią ponad 85% wszystkich chłoniaków nie-Hodgkina (NHL). Immunochemioterapia z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych anty-CD20 należy do podstawowych metod leczenia B-NHL przede wszystkim w pierwszej, ale również w kolejnych liniach terapii, a rytuksymab pozostaje najczęściej stosowanym przeciwciałem monoklonalnym. Od roku 2017 w krajach Unii Europejskiej dostępne są biorównoważne postaci rytuksymabu. W pracy przedstawiono badanie rejestracyjne oraz porejestracyjne jednego z dwóch preparatów dostępnych w krajach Unii Europejskiej (Riximyo®, Sandoz) oraz retrospektywną analizę dotyczącą stosowania preparatów rytuksymabu w niemieckich ośrodkach onkologicznych po wejściu na rynek postaci biorównoważnych. Wyniki ukazują skuteczność i bezpieczeństwo leczenia preparatami biorównoważnymi zbliżone do cechujących preparat oryginalny, a także coraz szersze ich stosowanie w praktyce klinicznej, przekraczające 80% u chorych na NHL i przewlekłą białaczkę limfocytową, a w przypadku chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B przekraczające 90%. Biorównoważny rytuksymab jest również coraz częściej stosowany w innych krajach europejskich, także w Polsce, a jego wprowadzenie na rynek w istotny sposób wpływa na zmniejszenie kosztów leczenia.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?