Tom 15, Nr 1 (2024)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2024-06-05
Wyświetlenia strony 41
Wyświetlenia/pobrania artykułu 4
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Selektyna u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą przy współtowarzyszącej metabolicznej stłuszczeniowej chorobie wątroby

Orest Komarytsia1, Olena Radchenko1, Myroslava Borovets1
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2024;15(1):28-33.

Streszczenie

Wprowadzenie. Selektyny to transbłonowe glikoproteiny adhezji międzykomórkowej (CAMs, cell adhesion molecules), które odgrywają istotną rolę w zapaleniu poprzez zapewnienie interakcji międzykomórkowych, jednak ich rola w patogenezie stłuszczeniowej choroby wątroby i jej pierwszego etapu — metabolicznego stłuszczenia wątroby (MALS) — pozostaje niejasna, co potwierdza aktualność i zasadność badania. Dla oznaczenia poziomu cytokiny adhezji selektyny u pacjentów ze współtowarzyszącym MALS i jego związków korelacyjnych zbadano 35 pacjentów leczonych ambulatoryjnie, z nadciśnieniem tętniczym (NT) II–III stadium, 2.–3. stopnia, z wyrównaną niewydolnością sercową I–II klasy NYHA, cukrzycą typu 2. Pacjenci zostali podzieleni na 2 grupy: pierwsza grupa z MALS (n = 24), a druga grupa bez stłuszczenia (n = 11). Grupy były identyczne według cech płciowo-wiekowych i czasu trwania NT. Oprócz standardowych parametrów funkcji wątroby, endogenicznej intoksykacji (kreatynina, mocznik), przemiany lipidowej i węglowodanowej, u pacjentów dokonano oznaczenia poziomu selektyny, IL-6, IL-2, TNF-a, rezystyny, insuliny, C-peptydu, hemoglobiny glikowanej (HbA1c), wolnych kwasów tłuszczowych (NEFA); obliczono wskaźnik De Ritisa, trójglicerydowo (TG)-glukozowy wskaźnik i dwa wskaźniki Castelli-I, II. Wyniki zostały opracowane statystycznie. Wyniki. Grupa z MALS cechowała się o 32,3% niższym stężeniem selektyny, ze znacznymi wahaniami danego wskaźnika, ale bez istotnej różnicy w porównaniu do osób bez stłuszczenia wątroby (p > 0,05). Przy obecności MALS stężenie selektyny było istotnie odwrotnie związane z poziomem glikemii postprandialnej (r = –0,47; р < 0,05), co może świadczyć o niekorzystnym wpływie jej obniżenia na przemianę węglowodanową. Zgodnie z analizą korelacyjną, niskie stężenie selektyny we krwi u pacjentów z MALS było związane z pogorszeniem metabolizmu węglowodanów i tłuszczów, zwłóknieniem tkanki wątroby. Najwyraźniej uwidaczniało się to przy towarzyszącym długotrwałym nadciśnieniu tętniczym i u pacjentów w wieku podeszłym. Wnioski. Poziom selektyny u pacjentów z MALS nie różni się od tegoż u osób bez stłuszczenia, jednak zmniejszeniu stężenia selektyny towarzyszyło zaburzenie tolerancji węglowodanów i aktywacja zapalenia układowego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Rodriguez S, Gaunt TR, Guo Y, et al. Lipids, obesity and gallbladder disease in women: insights from genetic studies using the cardiovascular gene-centric 50K SNP array. Eur J Hum Genet. 2016; 24(1): 106–112.
  2. Simons N, Bijnen M, Wouters KAM, et al. The endothelial function biomarker soluble E-selectin is associated with nonalcoholic fatty liver disease. Liver Int. 2020; 40(5): 1079–1088.
  3. Drescher H, Schippers A, Rosenhain S, et al. L-Selectin/CD62L Is a Key Driver of Non-Alcoholic Steatohepatitis in Mice and Men. Cells. 2020; 9(5): 1106.
  4. Ustyol A, Aycan Ustyol E, Gurdol F, et al. P-selectin, endocan, and some adhesion molecules in obese children and adolescents with non-alcoholic fatty liver disease. Scand J Clin Lab Invest. 2017; 77(3): 205–209.
  5. Huanan C, Sangsang Li, Amoah AN, et al. Relationship between triglyceride glucose index and the incidence of non-alcoholic fatty liver disease in the elderly: a retrospective cohort study in China. BMJ Open. 2020; 10(11): e039804.
  6. Perito ER, Ajmera V, Bass NM, et al. NASH Clinical Research Network. Novel plasma biomarkers associated with liver disease severity in adults with nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology. 2017; 65(1): 65–77.
  7. Rodrigues RM, He Y, Hwang S, et al. E-Selectin-Dependent Inflammation and Lipolysis in Adipose Tissue Exacerbate Steatosis-to-NASH Progression via S100A8/9. Cell Mol Gastroenterol Hepatol. 2022; 13(1): 151–171.
  8. Ivetic A, Hoskins Green HL, Hart SJ. L-selectin: A Major Regulator of Leukocyte Adhesion, Migration and Signaling. Front Immunol. 2019; 10: 1068.
  9. Xu X, Poulsen KL, Wu L, et al. Targeted therapeutics and novel signaling pathways in non-alcohol-associated fatty liver/steatohepatitis (NAFL/NASH). Signal Transduct Target Ther. 2022; 7(1): 287.
  10. Bertola A, Park O, Gao B. Chronic plus binge ethanol feeding synergistically induces neutrophil infiltration and liver injury in mice: a critical role for E-selectin. Hepatology. 2013; 58(5): 1814–1823.