Tom 14, Nr 3 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2023-11-30
Wyświetlenia strony 279
Wyświetlenia/pobrania artykułu 17
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Osteoporoza w terapii deprywacji androgenów u pacjentów z rakiem stercza

Zuzanna Gajowczyk1, Igor Barczak1, Karol Giermek1, Antoni Dziedzic1, Magda Zalewska1, Jolanta Korczak2, Maria Litwiniuk2, Paweł Różanowski2, Marcin Mardas3, Marta Stelmach-Mardas1
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2023;14(3):134-140.

Streszczenie

Terapia deprywacji androgenów (ADT, androgen deprivation therapy) często wykorzystywana jest u pacjentów z nowotworem stercza (PC, prostate cancer). Pozwala ona na spowolnienie progresji komórek nowotworowych, co wpływa na wydłużenie czasu przeżycia pacjentów i poprawia jego jakość (QoL, quality of life). Niestety, tak jak wiele innych terapii stosowanych w onkologii, niesie za sobą skutki uboczne, wśród których przy stosowaniu ADT jednym z najczęstszych jest spadek gęstości mineralnej kości (BMD, bone mineral density). Obniżenie BMD wiążące się z rozwojem osteoporozy jest przyczyną zwiększonego ryzyka złamań, które można niwelować, stosując dodatkowe terapie zmniejszające utratę BMD takie jak: ćwiczenia fizyczne, suplementacja wapnia i witaminy D oraz terapia denosumabem czy bisfosfonianami. Ponadto nie należy zapominać o negatywnym wpływie, jaki na zdrowie kości mogą wywierać alkohol i dym tytoniowy.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?