Tom 14, Nr 3 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2023-11-30
Wyświetlenia strony 8235
Wyświetlenia/pobrania artykułu 27
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zastosowanie bakterii akkermansia muciniphila w terapii zaburzeń metabolicznych

Marta Pelczyńska1, Paweł Bogdański1
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2023;14(3):101-109.

Streszczenie

Mikrobiota jelitowa odgrywa istotną rolę w zachowaniu dobrego stanu zdrowia. Jej zmiany jakościowe i ilościowe (zwane dysbiozą) mogą prowadzić do występowania różnych jednostek chorobowych, w tym o podłożu metabolicznym. Stąd, w ostatnich latach zwraca się szczególną uwagę na zastosowanie probiotyków jako elementu wspomagającego terapię otyłości czy cukrzycy typu 2. Interesującą perspektywą są tzw. probiotyki nowej generacji, tj. preparaty probiotyczne oparte na unikatowych szczepach wyizolowanych z ludzkiego jelita, o wysokim potencjale terapeutycznym. Ich przedstawicielem jest bakteria komensalna Akkermansia muciniphila, której liczebność w jelitach osób zdrowych jest znamiennie wyższa aniżeli pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi. W badaniach naukowych wykazano, iż bakteria ta charakteryzuje się pozytywnym oddziaływaniem obejmującym zdolność do zwiększania bariery jelitowej, stymulacji układu odpornościowego gospodarza, wyciszania stanu zapalnego czy modyfikacji odpowiedzi metabolicznej. Suplementacja bakteriami A. muciniphila, żywymi lub pasteryzowanymi, wydaje się bezpieczna i dobrze tolerowana. Tym samym, A. muciniphila może być postrzegana jako komplementarny środek wspomagający zdrowie metaboliczne. Niemniej jednak wymagane są dalsze analizy naukowe oceniające długoterminowe skutki komercyjnego stosowania A. muciniphila, dokładne mechanizmy działania oraz jej użyteczność kliniczną wśród ludzi. Celem niniejszej pracy jest omówienie potencjalnego zastosowania bakterii A. muciniphila w terapii zaburzeń metabolicznych.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?