Tom 13, Nr 3 (2022)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2022-12-13
Wyświetlenia strony 523
Wyświetlenia/pobrania artykułu 40
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Otyłość w kontekście onkologii

Paulina Helisz1, Natalia Kaczmarczyk1, Beata Całyniuk2
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2022;13(3):107-112.

Streszczenie

Wprowadzenie i cel pracy: Nadwaga i otyłość są czynnikami ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych, a także mają wpływ na przebieg leczenia chorego. Celem pracy był przegląd piśmiennictwa na temat wpływu otyłości na procesy nowotworowe, jak i na przebieg leczenia chorego. Materiał i metody: W celu zredagowania artykułu dokonano przeglądu następujących baz danych: PubMed, Google Scholar, Science Direct oraz Scopus. Opracowań z zakresu otyłości, jak i jej wpływu na choroby nowotworowe wyszukano za pomocą następujących kluczowych słów: otyłość a onkologia, cancer epidemiology, cancer and obesity, adiponctin oncology, BMI and cancer. W rezultacie przygotowano pracę na podstawie 29 publikacji naukowych. Stan dotychczasowej wiedzy: Choroby nowotworowe oraz otyłość utrzymują się na wysokiej pozycji pod względem występowania zarówno w Polsce, jak i na świecie. W artykule szczególną uwagę zwrócono na znaczenie nadmiernej masy ciała w aspekcie rozwoju chorób onkologicznych. Okazuje się, że obecność tkanki tłuszczowej w ilości przekraczającej ustalone normy może mieć istotny wpływ tak na rozwój nowotwor u, jak i na jego rozsiew. Ponadto nadmierna masa ciała może stanowić trudności w odpowiednim dostosowaniu dawki leków, a także w samym przebiegu leczenia onkologicznego. Podsumowanie: Przegląd piśmiennictwa potwierdza, że korelacja między otyłością a ryzykiem wystąpienia nowotworów jest duża, dlatego należy edukować pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia otyłości o możliwych konsekwencjach w postaci chorób nowotworowych. Natomiast podstawą działań powinna być profilaktyka otyłości.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?