Tom 13, Nr 2 (2022)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2022-09-27
Wyświetlenia strony 1422
Wyświetlenia/pobrania artykułu 31
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zespół metaboliczny — nowa definicja i postępowanie w praktyce. Stanowisko PTNT, PTLO, PTL, PTH, PTMR, PTMSŻ, sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK, „Klubu 30” PTK oraz sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TChP

Piotr Dobrowolski1, Aleksander Prejbisz1, Alina Kuryłowicz23, Alicja Barska4, Paweł Burchardt5, Krzysztof Chlebus6, Grzegorz Dzida7, Piotr Jankowski28, Jerzy Jaroszewicz9, Paweł Jaworski10, Karol Kamiński11, Agnieszka Kapłon-Cieślicka12, Marek Klocek13, Michał Kukla14, Artur Mamcarz15, Agnieszka Mastalerz-Migas16, Krzysztof Narkiewicz17, Lucyna Ostrowska18, Daniel Śliż15, Wiesław Tarnowski10, Jacek Wolf17, Mariusz Wyleżoł1920, Tomasz Zdrojewski21, Maciej Banach222324, Andrzej Januszewicz1, Paweł Bogdański25
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2022;13(2):43-73.

Streszczenie

Współistnienie otyłości z podwyższonymi war tościami ciśnienia tętniczego, zabur zeniami gospodarki węglowodanowej oraz lipidowej, określane jako zespół metaboliczny (ZM), stanowi istotny problem zdrowotny i społeczny w Polsce. Zaproponowano następującą definicję ZM: głównym kryterium jego rozpoznania jest otyłość oraz występowanie dwóch z trzech: podwyższonego ciśnienia tętniczego, nieprawidłowego metabolizmu glukozy lub podwyższonego stężenia cholesterolu nie-HDL (aterogenna dyslipidemia). Polska należy do grupy krajów charakteryzujących się wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym (SN). Optymalne postępowanie mające na celu zmniejszenie ryzyka SN powinno polegać nie na oddziaływaniu na pojedyncze czynniki ryzyka, ale na spojrzeniu z szerszej perspektywy i jednoczasowe oddziaływanie na czynniki ryzyka, które często ze sobą współistnieją i pozostają ze sobą w związku przyczynowym, gdyż wtedy można uzyskać istotne obniżenie ryzyka SN. Otyłość nie tylko często współistnieje z podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego, zaburzeniami gospodarki węglowodanowej oraz lipidowej, ale jest również odwracalną przyczyną ich rozwoju pod warunkiem jej właściwego leczenia. Z tej perspektywy koncepcja „zespołu metabolicznego” wydaje się słuszna, gdyż pozwala na całościowe podejście do osoby chorującej na otyłość, wskazując na konieczność identyfikacji i modyfikacji współistniejących istotnych czynników ryzyka SN oraz wczesnej prewencji ich rozwoju.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?